První dáma Makedonie navštívila SPC při NAUTIS

První dáma Makedonské republiky dnes navštívila Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS na Praze 9.

Ve Speciálně pedagogickém centru na Praze 9 v ulici Českolipská jsme dnes uvítali zahraniční návštěvu paní Maju Ivanovu. První dámu Makedonské republiky a zároveň ženu, která již 10 let usiluje o zvýšení povědomí o poruchách autistického spektra (PAS) v Makedonii.

Z rozhovoru s první dámou bylo patrné, že vlivem odlišného kulturního prostředí makedonští občané ještě donedávna pohlíželi na jinakost osob s handicapem (nejen s autismem) jako na problém, za který se stydí a je potřeba jej skrývat. S tím byla spojena nedostatečnost diagnostiky a samozřejmě také návazných sociálních služeb pro osoby s autismem i jejich rodiny. Neexistovaly statistiky zachycující počet lidí s PAS. Dospělé osoby s PAS byly a stále jsou často ponechány bez jakékoliv podpory vlastnímu osudu.

Už téměř 10 let od zvolení jejího chotě Ďorge Ivanova prezidentem se paní Maja Ivanova zasazuje o to, aby PAS přestalo být makedonským tabu. Proto během svých zahraničních cest navštěvuje různá zařízení pomáhající lidem s autismem, aby načerpala zkušenosti dobré praxe, které pak mohou využít pracovníci makedonských center podpory pro osoby s autismem a jejich rodiny, o jejichž založení se paní Ivanova zasloužila. Jsme velice rádi, že jsme se mohli jako největší specializovaná organizace poskytující osobám s autismem systém celoživotní podpory a leader systémových změn v oblasti péče o lidi s PAS v ČR podělit o své za 15 let nabyté zkušenosti.

Věříme, že se lidé s autismem v Makedonské republice již brzy dočkají služeb, které jim umožní se vzdělávat, užívat si života i pracovat. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život.

Přejít nahoru