6. ročník APLAUS se nesl v duchu inspirativních příběhů

Večer 3. dubna byl u příležitosti Světového dne porozumění autismu už pošesté zasvěcen slavnostnímu předávání cen APLAUS, které je součástí osvětové kampaně Porozumět autismu.

I pro šestý ročník cen APLAUS, jejímž pořadatelem je Národní ústav pro autismus, z.ú., poskytla prostor Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Cena APLAUS je určena pro jednotlivce i instituce ve svém osobním či profesním životě usilující o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Ceny APLAUS byly pod záštitou poslance MUDr. Víta Kaňkovského vyhlášeny ve třech kategoriích – Jednotlivci, Organizace a Lidé s autismem. Speciální kategorií se stalo ocenění pro zaměstnavatele osob s autismem.

Celkem jsme obdrželi 27 nominací. 14 nominací v kategorii Jednotlivci včetně jedné nominace, která bohužel nemohla být z důvodu externí spolupráce nominované s NAUTIS zařazena mezi kandidáty na vítěze, 10 nominací v kategorii Organizace a 3 nominace v kategorii Lidé s autismem.

Cenu APLAUS 2018 v kategorii Jednotlivci získala paní Jana Šrámková, třídní učitelka specializované třídy pro děti s autismem v ZŠ Ružinovská na Praze 4. Učitelka se speciálně-pedagogickou kvalifikací a mnohaletou praxí, která se spolupodílela na vybudování funkčního systému vzdělávání žáků s autismem, a tak společně s dalšími pracovníky ZŠ Ružinovská docílili toho, že může být nyní ve škole vzděláváno 33 žáků s poruchou autistického spektra, což je cca 20 % všech žáků.

Fórum pro lidská práva obdrželo cenu v kategorii Organizace, a to za práci věnovanou v rámci bezplatných hodin JUDr. Maroše Matiaška, JUDr. Moniky Chromečkové a JUDr. Terezy Bártové případu Davida Vratislava muže s PAS a problémovým chováním. Díky jejich tříletému úsilí Ústavní soud rozhodl, že každý člověk s postižením má právo na nezávislý život a kraje mají být aktivní ve vytváření vhodných sociálních služeb.

V kategorii Lidé s autismem cenu APLAUS 2018 dostal Josef Schovanec, který jako člověk s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem svou přednáškovou a publikační činností významně přispívá ke zlepšení postavení lidí s autismem ve společnosti a celkovému zvýšení informovanosti.

Speciální cenu za zásluhy na poli zaměstnávání lidí s PAS převzali manželé Věchetovi majitelé společnosti KNITVA, s.r.o. Manželé Věchetovi zaměstnávají osoby a mezi nimi i dvě osoby s PAS. Filozofií jejich podnikání je najít v lidech jejich schopnosti, nikoliv neschopnosti a dát jim prostřednictvím práce, kde se budou cítit dobře, pocit naplnění. Jejich zaměstnanci si nepochvalují jen náplň práce s ohledem k jejich handicapu ale také odpovídající ohodnocení (nikoliv minimální mzdou, jak bývá na trhu práce u handicapovaných osob neblahým zvykem).

Předávání cen bylo zpestřeno fanfárami vítězů, které zahráli studenti Konzervatoře Jana Deyla, a ukázkou práce chlapce s autismem Jáchyma Pešouta s asistenčním psem Barneym, který byl vycvičen jednou z organizací nominovaných na cenu APLAUS – Pestrou, o.p.s.

Zároveň s předáváním cen byla zahájena osvětová výstava „Po stopách autismu“ představující fotografie ze života osob s autismem od autorů Renaty Němcové, Jana Šibíka a Jindřicha Mynaříka. Výstava potrvá v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do pátku 13. dubna.

Děkujeme panu poslanci Kaňkovskému za podporu a spolupráci. Dále děkujeme paní Hosové, paní Puklové a všem účinkujícím a dobrovolníkům, kteří se na slavnostním večeru podíleli.

NOMINACE V KATEGORII JEDNOTLIVCI

NOMINACE V KATEGORII LIDÉ S AUTISMEM

NOMINACE V KATEGORII ORGANIZACE

Přejít nahoru