NAUTIS přijme terapeuty včasné intervence

Do Střediska včasné intervence NAUTIS hledáme nové kolegyně a kolegy pro práci s malými dětmi ve věku do 7 let s poruchou autistického spektra i s jejich rodinami.

Do Střediska včasné intervence hledáme speciální pedagoga a poradenského pracovníka působícího v rodinách. Pozice je určena těm, kteří mají praxi ve výchově a vzdělávání dětí s autismem a chtějí se v oboru dále rozvíjet a získávat nové zkušenosti.

Nabízíme různorodou náplň práce v terénu (na území Prahy a středních Čech) i ambulantně ve středisku NAUTIS v Praze, jejímž obsahem je především přímá práce s dětmi s PAS v rámci individuálních nácviků dovedností, konzultace s rodiči a konzultace s odborníky.

V případě zájmu se pro bližší informace o možnostech spolupráce obracejte na ředitele Střediska včasné intervence NAUTIS Jana Kouřila, tel. 604 371 929, e-mail jan.kouril@nautis.cz.

Poradenský pracovník v rodinách s dětmi s autismem, inzerát zde.

Speciální pedagog pro děti s autismem, inzerát zde.

Přejít nahoru