Získali jsme akreditaci pro obor specializačního vzdělávání

Národnímu ústavu pro autismus byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena akreditace pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“.

Stáváme se tím akreditovaným pracovištěm a našim zaměstnancům umožníme další odborné vzdělávání. 

Přejít nahoru