Základní školy se po měsíci otevírají. Děti s autismem mají jednu výjimku

Do školních lavic dnes usedly děti z prvních a druhých tříd základních škol a žáci speciálních škol. Na běžných školách nemusí děti s autismem nosit během výuky roušku.

Po více než měsíci se dnes do školních lavic vracejí děti, ovšem jen některé. Školy se znovu otevřely žákům prvních a druhých tříd běžných základních škol a žákům škol speciálních. Návrat do běžného školního procesu však pro takto malé děti nemusí být úplně snadný. 

„Návrat do škol po měsíci distanční výuky bude pro většinu dětí náročný. Kromě toho, že se konečně uvidí se svými kamarády a jejich rodiče si odpočinou od výuky, bude muset většina z nich zvládnout celodenní výuku v roušce a přizpůsobit se zpět tempu celé třídy. Žáci a studenti s autismem mají v povinnosti nošení roušek výjimku. Tu je třeba citlivě vysvětlit ostatním spolužákům, aby nedocházelo k nepříjemným situacím. Přejeme všem dětem i rodičům, aby návrat zvládli co nejlépe,“ vysvětluje Lenka Bittmannová, speciální pedagožka SPC při NAUTIS.

Podle posledních informací v pondělí 30. listopadu usednou do lavic také další děti ze základních škol – zbytek prvního stupně a deváťáci natrvalo, zbytek druhého stupně se bude střídat. 

Držíme všem žákům i rodičům palce!

Přejít nahoru