Testovat zaměstnance terénních služeb budeme v Praze společně

V rámci Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví týkajícího se povinnosti provádět screeningové POC antigenní testy u zaměstnanců jsme spojili síly s organizacemi Hornomlýnská, o.p.s. a Asistence o.p.s. a dnes otevřeli testovací místo.

Unikátní soudržnost a schopnost spolupráce prokázali pražští poskytovatelé terénních sociálních služeb. V rámci Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví týkajícího se povinnosti provádět screeningové POC antigenní testy u zaměstnanců, kteří přijdou do kontaktu s uživateli služeb, spojili své síly a dohromady s týmem mladých mediků otevírají společné sdílené testovací místo.    

Do projektu se kromě vůdčích organizací Národního ústavu pro autismus, z. ú., Hornomlýnské o.p.s. a Asistence o.p.s. zapojily také organizace Domov Sue Ryder, z. ú., Fosa, o.p.s., POHODA, z. ú., Občanské sdružení Melius, z. s. a Maltézská pomoc, o.p.s.

 „Nové mimořádné opatření vlády, které poskytovatelům terénních sociálních služeb ukládá povinnost testovat každých pět dnů všechen personál, který přichází do styku s klienty, nás donutilo rychle jednat a vymyslet systém, kterým bychom mohli periodické testování našich lidí co nejefektivněji zajistit. Společně s Romanem Muchou, ředitelem Hornomlýnské o.p.s. a Erikem Čiperou, který vede Asistenci o.p.s. jsme spojili myšlenky a možnosti participace jednotlivých organizací. Díky nabídce ochotných mediků vedených Sašou Krivosheevem se podařilo zajistit odbornou záštitu pro vznikající testovací místo. Organizace Hornomlýnská poskytla prostory, které upraví tak, aby byl kontakt mezi testovanými minimální. Medici navrhli vhodný rezervační systém, díky kterému může testování probíhat plynule a efektivně. Z naší kooperace mám velkou radost a jsem na ni hrdý, “ říká ředitel Střediska osobní asistence NAUTIS, Jan Šlosárek.

„Nikomu bohužel nedošlo, co všechno toto mimořádné opatření pro poskytovatele služeb bude znamenat. Nebylo řečeno, jak máme testovat, jakým způsobem a komu máme testy vykazovat a komu máme hlásit výsledky. Naši smluvní poskytovatelé pracovně lékařských služeb na toto nebyli připravení, jimi nabízené podmínky pro provádění testů pro nás nebyly akceptovatelné a ohrožovaly dokonce samotné poskytování služeb. Proto nám nezbylo nic jiného, než se dát dohromady, začít spolupracovat, najít někoho, kdo našim potřebám umí vyjít vstříc a vytvořit vlastní sdílené místo, ve kterém budeme naše zaměstnance testovat. Po týdnech intenzivního hledání informací, kontaktování pojišťoven, ministerstev, hygieny a dalších institucí jsme toto testovací místo otevřeli,“ doplňuje Roman Mucha, ředitel Hornomlýnské, o.p.s.   

Společné testovací místo bude v provozu od pondělí do pátku od 7 hodin ráno do 20 hodin večer, v případě potřeby i v sobotu. Za jeden den předpokládá zvládnout 150 antigenních testů. Kapacitu místa bude možné navyšovat podle rozsahu zájmu dalších poskytovatelů, zatím se počítá s testováním 400 zaměstnanců 8 poskytovatelů terénních sociálních služeb.

„Díky sdílenému testovacímu místu vytváříme ideální podmínky pro naše zaměstnance, kteří si mohou testování naplánovat podle svých časových možností, a zároveň nemusíme kvůli testování přerušovat poskytování služeb, které naši klienti opravdu potřebují. Testováním chráníme nejen klienty, ale i naše zaměstnance,“ uzavírá Roman Mucha, ředitel Hornomlýnské, o.p.s., společnosti, která pomáhá dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Přejít nahoru