Studium pro asistenty pedagoga

Doplňte si vzdělání pro výkon pozice asistenta pedagoga.

Připravujeme nový termín na podzim 2024.

Podrobnosti:

  • Studium bude ukončeno obhajobou písemné práce na téma, které bude korespondovat s aktuálním zaměřením asistenta pedagoga nebo na které se asistent pedagoga chce v budoucnu zaměřit.
  • Závěrečnou zkouškou před komisí.
  • Po úspěšném absolvování studia obdrží účastník osvědčení s číslem akreditace.
  • Kurz má akreditaci MŠMT ČR v celkovém rozsahu 128 hodin (88 hodin teorie a 40 hodin praxe)

Místo konání:

  • SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Cena:

  • včetně občerstvení a studijních materiálů 13 000 Kč.

Lektorské zajištění:

Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová, PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Nataša Habarta Alešová, Mgr. et Mgr. Zuzana Hladíková, Mgr. Lada Chudomelová, Mgr. Kamila Janyšková, Mgr. Lucie Matěnová, PhDr. Dana Míková, Mgr. Alena Perlínová, Mgr. Barbora Šebová, Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová

Pro více informací kontaktujte Petru Slanou: petra.slana@nautis.cz, 774 723 785.

Pusťte si videopozvánku na kurz.

Přejít nahoru