Středisko vzdělávání pro vás připravilo podzimní vzdělávací kurzy

Nabízená témata kurzů reflektují aktuální otázky vztahující se k problematice PAS… Nabídku pravidelně aktualizujeme a rozšiřujeme!

Když příliš hraje na počítači

Termín: 18. listopadu 2020

Některé děti s autismem tráví příliš mnoho času na počítači. Rodiče to následně často řeší, protože jim to vadí. V přednášce si ukážeme, jaká rizika sebou nese dlouhodobá hra na počítači. Hra na počítači však může mít i výhody v životě celé rodiny.

Úvod do problematiky autismu

Termín: 19. listopadu 2020

Online kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují během krátkého časového úseku základním způsobem zorientovat v rozsáhlé problematice autismu. 

Co dělat, když mě dítě nevnímá?

Termín: 26. listopadu 2020

Mnoho rodičů uvádí, že ztratilo mateřskou sebedůvěru při snaze o navázání kontaktu se svým malým dítětem s autismem. Někteří rodiče a pedagogové uvádí, že jejich děti nestojí o společný kontakt, nemají zájem o nabízené hračky, ani o společnou hru s nimi. Příčina však tkví v autismu a v jeho odlišném vnímání a myšlení, ne v rodičích samotných.

Když nám neustále nadává

Termín: 1. prosince 2020

Verbální agrese je ke zvládnutí složitější než fyzická agrese. Fyzická agrese nás totiž zraňuje na metr a blíže k našemu tělu a obvykle se dá plně eliminovat skrze bezpečné úchopy. Na rozdíl od toho verbální agrese nás dokáže zranit i na vzdálenost třiceti metrů a je prakticky „nevypnutelná“.

Když nechce spolupracovat

Termín: 2. prosince 2020

Jedna z nejtěžších situací kolem dětí s autismem je jejich snaha o zapojení do činností, o které nejeví prakticky zájem. Probrány budou možné motivační systémy a ukážeme si, jak se velmi jednoduše z podpůrných motivačních systémů mohou stát systémy sankční, které škodí.

Když dospěje

Termín: 10. prosince 2020

Dospělost dětí s autismem je pro spoustu rodičů černou dírou, světem plným úzkosti a černých scénářů…

Bližší informace k jednotlivým kurzům najdete na webových stránkách VZDĚLÁVÁNÍ

Přejít nahoru