Stavíme s Dětmi úplňku domov pro lidi s autismem

V Česku je kritický nedostatek bydlení a sociálních služeb pro lidi s PAS+. Proto vzniká domov Měšice 33, který poskytne několika dospělým klientům stálé bydlení s podporou, odlehčovací službu a krizové lůžko.

Lidé s autismem a těžkým funkčním postižením (PAS+) potřebují k životu nepřetržitou asistenci, kterou jim český systém často nedokáže zajistit. Náročná péče tak dlouhodobě zůstává na vyčerpaných rodinách. My jsme se rozhodli to změnit.

Společně s Dětmi úplňku stavíme bydlení pro dospělé osoby s autismem doplněný o odlehčovací službu pro další klienty, kteří sem přijedou na krátkodobý pobyt. Odlehčovací část bude zároveň sloužit coby krizové lůžko pro děti a dospělé s PAS+, kteří to aktuálně potřebují. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním sociálních služeb pro lidi s PAS+ a budeme bydlení i odlehčovací služby provozovat.

Ideální místo

Díky dobrým vztahům s obcí Měšice se nám podařilo domluvit dlouhodobý pronájem domu s číslem popisným 33 v zámeckém parku. Jde o památkově chráněný objekt z konce 19. století, který je v havarijním stavu, ale svým charakterem a dispozicí se pro podporu lidí s autismem ideálně hodí. 

Místo uprostřed zeleně poskytne obyvatelům s neurovývojovým postižením tolik potřebný klid a relaxující prostředí.

Blízkost centra obce i rychlé spojení do Prahy zajistí, že obyvatelé domu budou přirozeně začleněni do společnosti, a ne vyčleněni na její okraj.

Projekt Měšice 33 podporuje pozitivní chování

Stran metodiky jde inovativní projekt, který v péči o lidi s autismem a mentálním postižením vychází z principů metody Podpory pozitivního chování. Tento progresivní přístup se snaží analytickými postupy a s respektem k lidským právům nastavit péči o lidi s mentálním postižením tak, aby mohli žít co nejkvalitnější život podle svých potřeb a přání. Záměrem je, aby systém podpory opravdu sloužil svým klientům a ne naopak, jak se to v realitě často děje. Naše organizace podporují šíření tohoto přístupu v České republice.

Už máme za sebou kus práce 

Projekt schválilo zastupitelstvo obce Měšice a příznivě jej přijala místní komunita. Je zpracována architektonická studie včetně stavebně historických a technických průzkumů, návrh stavby byl úspěšně projednán s památkáři. V současné době vstupujeme do fáze přípravy projektové dokumentace a podkladů pro žádost o dotaci z fondů Evropské unie.

Citlivá rekonstrukce

Rekonstrukce památkově chráněného objektu z 19. století je navržená renomovaným architektem Petrem Pinkasem. Počítá s návratem hlavní budovy do původního stavu v duchu přísných pravidel památkové ochrany. Vedlejší budova, sloužící v současnosti jako skladové zázemí, je navržena jako moderní odlehčovací centrum s bytem a hernou, její architektura kombinuje současné prvky s původním klasicistním tvaroslovím. Taková rekonstrukce bude poměrně nákladná a již dnes je jasné, že státní či evropské finance pokryjí jen část potřebných nákladů.

Obyčejná adresa

Možná se ptáte, proč se projekt Měšice33 jmenuje tak obyčejně, proč domov nemá nějaký vznešenější název. Odpověď je jednoduchá: protože si myslíme, že lidé s autismem a funkčním postižením mají žít úplně obyčejný život jako my všichni na obyčejné adrese. Jen k tomu potřebují specifickou podporou, která odpovídá jejich potřebám.

Bez vaší finanční podpory to nepůjde

Stavbu bydlení, zřízení odlehčovací služby a krizového lůžka můžete podpořit koupí kalendáře Labyrint světa a ráj srdce od Miroslava Huptycha. 

Kalendář Mirka Huptycha – umělecké dílo pro Měšice33

Výtvarník a autor kalendáře Miroslav Huptych je rodinný přítel zakladatelů Dětí úplňku manželů Třešňákových a dobře ví, v jak náročné situaci se rodiny lidí s autismem ocitají. Rozhodl se proto vznik bydlení podpořit a kompletní výtěžek kalendáře věnuje na stavbu domova v Měšicích. Labyrint světa a ráj srdce není jen titul Komenského nejslavnější knihy, ale také výstižná metafora životní situace lidí s autismem. Díky financím získaným z prodeje tohoto díla se může labyrint proměnit v ráj a jejich vytoužený domov. Svou koupí uměleckého kalendáře k tomu můžete přispět i vy.

Přejít nahoru