Senát schválil pozměňovací návrh novely zákona o poskytování dávek OZP

Dne 28. 4. prošel v Senátu pozměňovací návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Nyní pozměňovací návrh novely čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou.

Senátoři schválili společný návrh senátorů Šárky Jelínkové, Miluše Horské, Anny Hubáčkové a Lumíra Kantora s formulací, na které se podílela organizace Děti úplňku spolu s organizací Mikasa“c) autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy chování náročného na péči”. Příspěvek na pořízení automobilu pro pečující rodiny by znamenal znatelné ulehčení náročné životní situace.

Poprvé se v legislativě objevuje pojem “chování náročné na péči”. Ten zahrnuje široké spektrum projevů, které mohou být překážkou v cestování veřejnou dopravou a jde o dosud nejpřesnější definici potřebnosti tohoto druhu.

Pozměňovací návrh novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením podpořený Senátem nyní putuje do Poslanecké Sněmovny ke schválení.

Zdroj: www.detiuplnku.cz

Přejít nahoru