S návratem do škol se objevují problémy s povinností roušek

S návratem žáků a studentů s PAS do škol se bohužel setkáváme s dalšími potížemi ohledně nošení roušek.

Všechny děti i dospělí s autismem mají výjimku v povinnosti nošení roušek. Někteří je přesto nosí, snaží se být maximálně ohleduplní ke svému okolí. Pro mnoho lidí s touto diagnózou je však jejich celodenní nošení neúnosné, zpravidla kvůli smyslové hypersenzitivitě.

Velmi prosíme pedagogy, aby tuto výjimku respektovali a citlivě ji vysvětlili spolužákům. K tomu není třeba mluvit o diagnóze PAS, pokud si to dítě a rodiče sami nepřejí. Stačí ostatním říct, že má dítě výjimku kvůli zdravotnímu stavu a snažit se nedávat najevo svůj případný negativní pohled na tuto výjimku.

Je třeba si uvědomit, že jsou to právě učitelé, kteří často formují názory a postoje svých žáků, a že tedy ovlivňují celkové klima třídy a začlenění žáka s PAS do kolektivu.

Děkujeme!

Přejít nahoru