Průzkum nakladatelství PASPARTA ohledně Aspergerova syndromu

Prosíme rodiče dětí s AS či osoby s AS o spolupráci v průzkumu nakladatelství PASPARTA zaměřeném na mapování klíčových oblastí při nácviku sociálních dovedností u osob s Aspergerovým syndromem.

Máte vy nebo vaše dítě Aspergerův syndrom?

Prosíme vás o spolupráci v průzkumu Nakladatelství PASPARTA zaměřeném na mapování klíčových oblastí při nácviku sociálních dovedností u osob s Aspergerovým syndromem. Vyplňte dotazník a přispějte k lepšímu porozumění tomu, jaké sociální dovednosti jsou pro osoby s AS zásadní a jakým způsobem je lze nejlépe rozvíjet.

Údaje získané v průzkumu budou zpracovány zcela anonymně a použity pro vznik metodiky zaměřené na rozvoj dovedností u osob s AS.

Přejít nahoru