Nominujte své adepty na cenu APLAUS 2023

Od 1. března jsou otevřeny nominace na cenu APLAUS 2023 za nejlepší počin, který v období let 2021-2023 pomohl lidem s autismem v ČR.

Cenu APLAUS uděluje Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS) jednotlivcům, skupinám a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Nominace pro letošní ročník se otevřely 1. března 2023. Letos se bude soutěžit jen v jedné kategorii:

„Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem v ČR“

To znamená, že nominovat lze kohokoli – jednotlivce, skupinu i oficiální subjekt (firmu, organizaci, nadaci atp.) – kdo v období let 2021-2023 svou činností pomohl lidem s autismem. Může jít například o iniciátora významného projektu ve prospěch lidí s PAS, pracovníka přímé péče, jehož činnost je pro lidi s autismem významným přínosem, někoho, kdo se věnuje osvětovým, advokačním nebo sebeobhájským aktivitám v oblasti autismu atd. Nominováni mohou být i laureáti ceny z předchozích let, kteří ve své činnosti pokračují.

Nominace zasílejte přes přihlašovací formulář do 15. dubna 2023. Následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací tři vítěze, kteří kromě samotné ceny APLAUS obdrží také poukazy na vzdělávací kurzy NAUTIS nebo na nákup u nakladatelství Pasparta (hodnota a druh poukazů se liší dle umístění vítězů v soutěži). Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne u příležitosti oslav 20. výročí NAUTIS 20. května 2023.

Přejít nahoru