Připojujeme se k otevřenému dopisu Asociace rané péče České republiky

Letošní tristní snížení dotací pro terénní sociální služby (v našem případě se týká zejména služeb osobní asistence a rané péče poskytované ve Středočeském kraji) ohrožuje kvalitu i kvantitu poskytované péče.

Tímto se připojujeme k otevřenému dopisu Asociace rané péče ČR ze dne 10. 6. 2022 k současné situaci financování služby raná péče pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením (0-7 let).

S obsahem dopisu se ztotožňujeme ve všech bodech. Stav financování služeb rané péče považujeme za neudržitelný. Služby rané péče se dlouhodobě potýkají se značným kapacitním a finančním podhodnocením. Snížení dotací ze státního rozpočtu za současného navyšování cen tuto špatnou situaci dále prohlubuje.

Velký význam služeb sociální prevence, kam raná péče dle zákona 108/2006 Sb. spadá, vnímáme v jejich co nejrychlejším poskytnutí. Situace rodin, které nedostanou podporu ve své tíživé situaci co nejrychleji, se dále výrazně zhoršuje. Na služby rané péče pro cílovou skupinu poruch autistického spektra, které se naše organizace věnuje, jsou čekací lhůty enormně dlouhé. V případě naší služby se jedná o více než rok (aktuálně 14 měsíců), což prakticky znamená, že se potřebné rodiny nemají šanci dostat ke službám rané péče v době, kdy je nejvíce potřebují a kdy mohou být nejefektivnější.

Z uvedených důvodů se přidáváme k žádosti Asociace rané péče ČR o finanční podporu služeb rané péče a okamžité řešení stávající situace. Dále vyzýváme ke koncepčnímu řešení financování služeb rané péče v dlouhodobém horizontu, tak aby k podobným kritickým situacím v budoucnu nedocházelo.

Přejít nahoru