Pořádáme první interdisciplinární seminář

Rádi bychom pozvali pracovníky orgánů veřejné moci (Policie ČR, Městské policie, OSPOD), pracovníky diagnostických ústavů a neziskových organizací věnujících se ochraně práv dětí s autismem na první setkání interdisciplinárního semináře naší poradny.

Cílem těchto seminářů bude společně reflektovat aktuální situaci lidí s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin v určitém kontextu a vytvořit prostor pro diskusi o žádoucí praxi.

Cílem pilotního setkání je představit služby a možnosti podpory schopné podporovat děti s PAS s delikventním nebo kriminálním chováním a tím předcházet umístěním v diagnostických ústavech a dalších institucích ústavního typu.

Setkání proběhne ve středu 8. prosince od 9:00 do 12:00 online. Účast je zdarma, kapacita je ale omezena, v případě zájmu se proto, prosím, do pátku 3. prosince přihlaste prostřednictvím tohoto FORMULÁŘE.

Přihlásit se můžete také přes webové stránky Střediska vzdělávání.

Přejít nahoru