Poděkování ředitelky NAUTIS, Magdaleny Šubrt Thorové

S koncem letošního roku bychom vám všem, kteří se spolu s námi podílíte na zkvalitňování života lidí s autismem, upřímně chtěli poděkovat.

Vážení přátelé,

ráda bych vám jménem celého Národního ústavu pro autismus poděkovala za vaši přízeň a váš podíl na zkvalitňování života lidí s autismem a jejich blízkých.

Rok 2021 přinesl opět mnoho výzev a nejistoty. Jsme rádi, že se nám podařilo zachovat stávající nabídku služeb a aktivně reagovat na situaci spojenou s pandemií covid-19. Díky možnostem v online prostoru jsme i nadále nabízeli naše služby i na dálku, začátkem roku jsme spustili AutismPort, unikátní portál včasné intervence a podpory pro rodiny s dětmi s autismem, rozšířili jsme odlehčovací službu v Libereckém kraji a do nových prostor v Praze Kunraticích, kam se do krásné budovy přestěhovaly kolegyně s volnočasovými aktivitami pro děti. Uspořádali jsme tradiční NAUTIS FEST, úspěšná Kazuistická konference proběhla v říjnu opět online, a čím dál víc je slyšet náš hlas v médiích. Pokračujeme v online besedách „Mikrokosmos“, které si kladou za cíl přiblížit veřejnosti život lidi s autismem, zároveň připravujeme nový osvětový video cyklus ze života našich služeb.

Pojďte společně s námi pomáhat světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu i v roce 2022! Podpořit nás snadno a rychle můžete zde.

Právě vaše štědrá podpora, nasazení a činorodost mých kolegyň a kolegů, skvělá práce našich dobrovolníků i radostné úsměvy našich klientů je to, co mi dodává naději do nového roku.

Děkuji vám a přeji jen to nejlepší do roku 2022.

Se srdečným pozdravem,

Magdalena Šubrt Thorová

ředitelka NAUTIS

Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila návrh, který umožňuje soukromým dárcům snížit daňový základ o výši jejich daru až do výše 30 %. Toto navýšení limitu dle změny zákona o daních z příjmů se týká období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, které bylo výrazně zasaženo pandemií onemocněním COVID 19. Podílet se na dobrých věcech se tak stává o to snazší a výhodnější.

Přejít nahoru