NAUTIS doporučuje: Raná péče. Příručka pro teorii a praxi

Publikace reflektuje současná teoretická východiska rané péče jako oboru.

Autoři: Manfred Pretis, Jitka Barlová, Terezie Hradilková

Manfred Pretis je autorem mnoha publikací a výzkumů v oblasti rané péče a podpory vývoje dítěte raného věku a zároveň člověk s dlouhodobou přímou zkušeností v této oblasti. Jeho publikace reflektuje současná teoretická východiska rané péče jako oboru, avšak kniha je zároveň praktickým průvodcem profesionálů pracujících (nejen) v sociální službě raná péče.

Díky množství konkrétních cvičení, která umožňují sebereflexi a reflexi procesů probíhajících v centru rané péče jednotlivých poskytovatelů, je možné uplatnit teorii do přímé praxe.

Publikace také dobře poslouží vysokoškolským studentům jako úvod do oboru rané péče, jejích teoretických východisek. Najdou zde informace o zásadních výzkumných studiích, které ovlivnily formování oboru raná péče a jsou dodnes pilířem k diskusím o efektivitě, eficienci a smyslu rané péče.

Překlad publikace je doplněn poznámkami s českými konotacemi a kapitolou o historii rané péče v České republice.

Vychází 3. 11. 2020 v nakladatelství PASPARTA, všechny objednávky budou vyřízeny po dodání produktu do skladu nakladatelství.

Brožované, 136 stran, 290 Kč

Přejít nahoru