Infiltraci – obchod s nadějí dnes večer odvysílá Česká televize

Nejnovější díl cyklu České televize Infiltrace - obchod s nadějí, jehož plánované vysílání v půlce března zastavila série stížností, bude dnes odvysílán. Ihned po jeho skončení bude následovat odborná diskuse, které se zúčastnila Kateřina Thorová.

Diskuse se netýká přímo pořadu Infiltrace, ke kterému vydal NAUTIS již toto stanovisko. Důvodem, proč Kateřina Thorová přijala pozvání k účasti v pořadu, bylo informovat veřejnost, že ABA není nějaká pokoutní metoda, ale terapeutické programy z ní vycházející mají solidní vědecké základy, dále že existují i jiné terapie na důkazech založené, často nedostupné, které by si zasloužily podporu státu a pojišťoven a že Česká republika trpí obrovským nedostatkem odborníků v oblasti PAS. Snaha o funkční systémové řešení léta selhává.

S odvysíláním pořadu Infiltrace nesouhlasíme kvůli jeho účelovému vyznění. V podobě, jakou jsme měli možnost vidět, nebyl dán prostor k vyjádření protistraně,  což nepovažujeme za správné. Nicméně doufáme, že pořad moderovaný Danielem Stachem otevře diskusi o nedostatečné podpoře a péči pro osoby s autismem v České republice napříč spektrem a věkovými kategoriemi. Doufáme v zapojení nezávislých investigativních novinářů, kteří se tématu začnou věnovat a věci kolem autismu se tak stanou více transparentní. Mnoho věcí v tomto směru totiž není v České republice v pořádku.

Přejít nahoru