Hledáme vedoucí učitelku v mateřské škole

Naše mateřská škola při NAUTIS prošla transformací a od září 2022 se z ní stává školka speciální. V souvislosti s touto změnou hledáme zkušeného vedoucího učitele se vzděláním ve speciální pedagogice.

Do mateřské školy pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) při NAUTIS hledáme vedoucího učitele – speciálního pedagoga.

Naše mateřská škola při NAUTIS prošla transformací a od září 2022 se z ní stává školka speciální, tedy školka zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Mateřská škola NAUTIS bude i nadále jednotřídkou s menším počtem dětí s PAS, s  individuálním přístupem a odborným vzdělávacím programem. Dalšímu rozvoji co do počtu tříd se ale nebráníme.  V souvislosti s touto změnou hledáme zkušeného vedoucího učitele se vzděláním ve speciální pedagogice (případně zahájeným kvalifikačním studiem), který by přijal zodpovědnost za vedení školky,  realizaci odborného vzdělávacího programu zaměřeného na edukaci dětí s PAS, vedl tým stávajících pedagogů a asistentů, úzce spolupracoval se zřizovatelem, metodickými pracovníky i s naším speciálně pedagogickým centrem.

Podmínkou je kromě odpovídajícího vzdělání znalost problematiky PAS, zkušenost se vzděláváním dětí s autismem, porozumění principům profese a hezký vztah k dětem. Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám motivační dopis se svou představou o budoucím rozvoji mateřské školy (max. rozsah 2 strany formátu A4).

Co je součástí pracovní náplně na této pozici?

 • tvorba a zodpovědnost za vzdělávací program mateřské školy,
 • výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí s PAS,
 • řízení chodu mateřské školy v oblastech výchovně vzdělávací, personální a provozní,
 • vedení pedagogické dokumentace,
 • vedení agendy přijímání dětí do mateřské školy.

Co nabízíme?

 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • zázemí a metodickou podporu největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Co bychom rádi, aby splňoval zájemce?

 • odpovídající vzdělání a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • velmi dobré manažerské schopnosti
 • praxe na pozici učitelky dětí s PAS v mateřské škole min. 2 roky
 • znalost problematiky PAS a metod používaných při práci s dětmi s PAS
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat

Výše nabízeného úvazku: 1,0 (práce na HPP)

Termín předpokládaného nástupu: září 2022 (možnost spolupráce na DPP již nyní)

Místo pracoviště: Praha – Libeň, blízko metra Palmovka

Strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem zašlete na e-mail: nautis@nautis.cz

Přejít nahoru