Dárcovská novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů

Daňová novela, která soukromým dárcům umožní za uplynulý a letošní rok zvýhodněný daňový odpis, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Novelu iniciovala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která dlouhodobě považuje podporu soukromého dárcovství ze strany státu za předpoklad trvalého rozvoje neziskového sektoru a sociálních služeb. Zveřejněný legislativní text je ke stažení zde.

Novelu zákona o daních z příjmu předložila skupina opozičních poslanců v čele s poslancem ODS Janem Bauerem v červnu 2020 v reakci na dopady pandemie COVIDu na financování veřejně prospěšných aktivit. Během projednávání v poslanecké sněmovně získala novela podporu napříč poslaneckými kluby a aktivní podporu jí vyslovily jednotlivé i střešní organizace z oblasti sportu, kultury a sociální sféry.

Na základě přijaté změny mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Stačí do účtárny doručit potvrzení o daru a účetní jej zohlední v daňovém přiznání za zaměstnance. Tento benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal.

Asociace v tuto chvíli chystá informační kampaň 30 % pro dárce, aby se o dočasně zvýhodněných podmínkách pro darování dozvědělo co nejvíce organizací i samotných dárců.

Jednoduchý návod pro dárce najdete zde.

Zdroj: www.avpo.cz

Přejít nahoru