Cena APLAUS otevírá letošní nominace a mění svou podobu

Cena APLAUS otevírá nominace pro další ročník, avšak v nové podobě. Původní tří kategorie byly zrušeny, od letošního roku se bude soutěžit pouze v kategorii jedné: „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem“.

Původní tří kategorie (jednotlivci, organizace a lidé s autismem) byly zrušeny, od letošního roku se bude soutěžit pouze v kategorii jedné: „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem“.

Nominován může být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem či je autorem jakéhokoli záslužného projektu, který lidem s PAS pomohl. Nominováni mohou nově být i laureáti ceny z předchozích let, kteří ve své činnosti pokračují a v roce 2020 realizovali nové počiny.

Nominace se budou shromažďovat do 10. března 2021, následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací vítěze. Vzhledem k pandemické situaci v České republice proběhne vyhlášení vítězů i tento rok pouze online, na Světový den porozumění autismu, který každý rok připadá na 2. duben.

„Cenu APLAUS vnímáme jako poděkování za úsilí, se kterým jednotlivci, skupiny nebo organizace pomáhají lidem s autismem a jejich rodinám. Je to ocenění za jejich práci a snahu přispět k posílení vzájemného respektu, osvětě a porozumění. Letos jsme podobu soutěže změnili a rozhodli jsme se na místo jednotlivců a organizací ocenit jejich konkrétní počin. Díky tomu se do soutěže s každým novým úspěšným projektem či dílem mohou nominovat i dříve ocenění držitelé Ceny APLAUS. Každý rok vnikne celá řada zajímavých a smysluplných projektů a děl, kterým se podařilo pozitivně ovlivnit život lidí s autismem a jejich blízkých, a nám tak přišlo škoda je nepředstavit veřejnosti jen proto, že jejich autor již v minulosti cenu získal,“ vysvětluje ředitelka NAUTIS, Ing. Magdalena Šubrt Thorová, nejen smysl ceny, ale také důvody, proč došlo k transformaci její podoby.

Cena APLAUS také zahajuje každoroční osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU.

Princip nominací:

  • V písemné formě zašlete krátký příběh člověka, organizace, spolku, rodiny, apod., o němž/níž si myslíte, že si za svůj počin, který v roce 2020 pomohl lidem s PAS, zaslouží být nominován/a.
  • Uveďte kontakt na nominovaného a na sebe jako nominujícího (adresu, telefonní číslo + email).
  • Nezapomeňte připojit informaci o udělení souhlasu nominovaných se zveřejněním jejich příběhů na webových stránkách NAUTIS.cz, na sociálních sítích NAUTIS a v rámci vyhlášení.

Podklady zašlete e-mailem na adresu aplaus@nautis.cz nebo na poštovní adresu: Linda Skarlandtová, Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8.

Uzávěrka nominací je 10. 3. 2021!

Přejít nahoru