Analýza potřebnosti služeb pro Karlovarský kraj

Povinnost zajistit odpovídající sociální služby svým občanům mají ze zákona kraje. Od rozhodnutí Ústavního soudu, který tuto povinnost potvrdil svým rozhodnutím z ledna 2018, vnímáme rostoucí motivaci krajů v hledání řešení.

Kraje začínají intenzivně analyzovat potřeby svých občanů s autismem, aby mohly služby pro tuto cílovou skupinu lépe plánovat. Koncem loňského roku náš ústav dokončil analýzu potřebnosti služeb pro osoby s PAS v Karlovarském kraji, jejímž výstupem je návrh opatření a aktivit, které by měl kraj postupně naplňovat a zajistil tak pro své občany s autismem komplexní systém péče. 

Za standard a základ komplexní péče o lidi s PAS a jejich blízké lze považovat screening PAS v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, na nějž v případě pozitivního výsledku navazuje kvalitní a rychle dostupná diagnostika pedopsychiatra a/nebo klinického psychologa. Komplexní model péče spolu se screeningem a diagnostikou by měla tvořit dostatečná síť kvalifikovaných center zajišťující specializované poradenské a terapeutické služby, nabízející ranou péči, programy včasné intervence, psychosociální podporu, podporu rodičů při výchově a vzdělávání dítěte na rozvoji jeho dovedností i přímou práci s dítětem. Nedílnou součástí systému péče o osoby s PAS v kraji představuje i dostupná síť sociálních služeb – osobní asistence, odlehčovacích služeb, denních a týdenních stacionářů a v neposlední řadě pak služeb řešících otázku bydlení dospělých lidí s PAS – ať už se jedná o provoz malých celoročních pobytových zařízení rodinného typu, či poskytování terénních sociálních služeb jako je podpora samostatného bydlení či sociální rehabilitace. Nelze opomenout potřeby lidí s PAS, kteří sice nepotřebují žádnou sociální službu, ale potřebují „jen levně bydlet“, protože jejich možnosti uspět na trhu práce a vydělat si dost peněz na vlastní bydlení jsou z důvodu jejich handicapu omezené. Ruku v ruce s nárůstem správně diagnostikovaných lidí s PAS, s rostoucím počtem žáků a studentů, kteří se vyučili, dosáhli středoškolského či vysokoškolského vzdělání, je třeba v kraji počítat i s rostoucím zájmem klientů o služby podporovaného zaměstnávání a s dostatečnou nabídkou služeb pracovních asistentů a konzultantů. Navrhovaný systém komplexní péče zahrnuje i dostatečně širokou nabídku vhodných zájmových a volnočasových aktivit.

Do výzkumu se v rámci analýzy zapojila řadu místních odborníků, poskytovatelů sociálních služeb, rodičů. Cenné informace poskytli samotní lidé s autismem. Proběhlo několik setkání u kulatého stolu, uskutečnila se řada rozhovorů a dotazníkových šetření, pod záštitou Karlovarského kraje se konala závěrečná konference tohoto projektu spojená s diskuzí.

Celou zprávu naleznete níže. Doufáme, že tento dokument poslouží jako východisko pro všechny, kdo mají možnosti a zájem v oblasti péče o osoby s PAS něco změnit a aktivně se podílet na dopracování a realizaci opatření, která jsou v něm uvedena.

Děkujeme všem zúčastněným – rodičům, lidem s autismem, expertům, kolegům z Krajského úřadu Karlovarského kraje – za čas, aktivní spolupráci, cenné informace a zejména za důvěru.

Za Národní ústav pro autismus,

Magdalena Thorová, vedoucí výzkumného týmu NAUTIS

Analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v Karlovarském kraji ke stažení zde.   

Přejít nahoru