Zveme vás na odbornou konferenci SPC a nakladatelství Pasparta

29. dubna se uskuteční odborná konference na téma Kariérové poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Konference je určena pro pracovníky SPC a PPP, vedení škol, výchovné poradce, školní speciální pedagogy a psychology.

Správný výběr povolání a jemu předcházející kariérové poradenství patří k zásadním životním okamžikům v životě každého mladého člověka. U dětí se SVP je navíc potřeba dostatečně zohlednit jejich celkové možnosti a potřeby, plynoucí z dané diagnózy. Jaká by měla být role kariérového poradenství a jednotlivých zúčastněných stran? Jaké možnosti zodpovědní pracovníci mají a jak je ve prospěch daného žáka účinně využít? To jsou některé z otázek, na které se přednášející během této praktické konference věnované kariérnímu poradenství žáků se SVP zaměří. Dopolední část přednášek navíc doplňují tematicky zaměřené workshopy. Z jejich nabídky si vyberete přesně podle svých potřeb a zájmů. Pořádá SPC NAUTIS a nakladatelství Pasparta. 

Registrovat na konferenci se můžete ZDE

Přejít nahoru