Zveme vás na IV. konferenci SPC při NAUTIS

Zveme vás na IV. konferenci Speciálně pedagogického centra a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS, která se uskuteční 20. dubna 2023 v Praze.

Zveme vás na IV. konferenci Speciálně pedagogického centra a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS. Konference je určena pro rodiče, pedagogické pracovníky, terapeuty a další odbornou veřejnost.

Letošní téma konference:
VLIV MEDICÍNY NA VZDĚLÁVÁNÍ – Spolupráce lékařských oborů ve vzdělávání dětí a žáků s autismem

Podrobný program konference:

9:30 – 10:15 Úvodní slovo PaedDr. Věry Čadilové a Mgr. Zuzany Žampachové

10:15 – 11:15  První část rozhovorů s lékaři

11:15 – 11:45  Coffee break

11:45 – 12:45 Druhá část rozhovorů s lékaři, dotazy z publika

Závěrečné shrnutí první poloviny konference

13:00 – 14:00 Oběd formou rautu

14:00 – 16:30 Odpolední kazuistiky se zástupci rodičů, pedagogů a klientů

16:30 – 17:00 Závěrečné slovo a diskuze

Přihlašovací formulář

IV. Konference SPC při NAUTIS
Přejít nahoru