Zúčastnili jsme se tiskové konference ČOSIV

Proč je nutné odmítnout změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Lenka Bittmannová, speciální pedagožka SPC při NAUTIS, byla hostem tiskové konference České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), která byla uspořádána na téma Proč je nutné odmítnout změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jaké kroky pro podporu inkluze ČOSIV navrhuje. Na setkání vystoupili zástupci profesních sdružení zastupujících školská poradenská zařízení, pedagogičtí pracovníci, zástupci univerzit a zástupci rodičovských a pacientských organizací.

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, kterou Ministerstvo školství v minulém týdnu vložilo do připomínkového řízení, obsahuje řadu vysoce rizikových návrhů. K těm se v posledních dnech kriticky vyjádřili zástupci řady profesních organizací sdružujících pracovníky ve školství (např. Asociace ředitelů základních škol, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center, Učitelská platforma), poradní orgány vlády, zástupci univerzit a řada organizací podporujících děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V českých školách se dnes vzdělává 178 121 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navržené změny by vedly k tomu, že současná nároková individualizovaná podpůrná opatření by byla odepřena desítkám tisíc z nich.

Přejít nahoru