Život v NAUTIS se vrátil téměř k normálu

V souvislosti s rozvolňováním poskytujeme služby skoro v běžném režimu. Přísná hygienická opatření však dodržujeme. Tady je přehled současné situace.

Středisko diagnostiky a odborného poradenství: Ve středisku diagnostiky a odborného poradenství se částečně rozjel provoz. Máme roušky, rukavice, štíty a litry dezinfekce. Asistentka střediska vítá klienty s teploměrem a protokolem o bezinfekčnosti. I přes hygienicky náročnou situaci klientům zpříjemňujeme čekání kávou a čajem. Je zajištěno, aby se klienti vzájemně nepotkávali na jednom patře, i proto diagnostických vyšetření probíhá méně. Přizpůsobujeme se potřebám dítěte a vyšetření realizujeme, i když dítě roušku odmítá nosit. Ochranné pomůcky komplikují pouze foukání bublin a nafukování balónků, což je běžně zařazeno do práce s mladšími dětmi, a přesto se děti vyšetřujících ve štítech nebojí a snáší tyto ztížené podmínky velmi dobře. Po vyšetření jsou dezinfikovány všechny hračky a povrchy. Děkujeme, že s námi dodržujete doporučená opatření proti dalšímu šíření COVID-19 a těšíme se na, doufejme, brzké setkání bez roušek.

Středisko včasné intervence: Poradenství pro rodiny dětí do 7 let pokračuje na dálku – telefonicky, emailem nebo online prostřednictvím videohovorů. Aktuálně domlouváme i terénní konzultace v rodinách, které projevily nově zájem o naše služby a také v rodinách, kde je náročná situace. Od poloviny května je otevřena také půjčovna pomůcek na středisku v Písecké ulici. Provedli jsme revizi všech hraček a pomůcek v půjčovně a nastavili nový systém zamlouvání položek v půjčovně přes seznam s fotografiemi. Připravujeme dříve odložené pobyty pro rodiny s dětmi, jeden z pobytů pořádá raná péče, druhý kolegyně z oddělení ABA. ABA oddělení postupně obnovuje přímou práci s dětmi na středisku, nadále kombinovanou s online službami. Průběžně pracujeme také na metodických materiálech.

Speciálně pedagogické centrum: Vyšetření v SPC NAUTIS probíhají za zvýšených hygienických opatření. K vyšetření jsou zváni klienti, kteří jsou schopni mít po celou dobu přítomnosti v SPC zakrytá ústa a nos (rouškou, šátkem, nákrčníkem atp.). Povinnost mít zakrytá ústa a nos se vztahuje i na doprovod klienta. Klienta do prostor doprovází pouze jedna osoba. Další doprovázející osoby, vč. sourozenců, nejsou do prostor vpuštěny. Pokud probíhají zároveň dvě vyšetření, klient a doprovod mají k dispozici samostatnou místnost uzpůsobenou jako čekárnu a hernu. Z důvodu minimalizace kontaktů mezi zaměstnanci se zaměstnanci SPC v prostorách střídají ve dvou skupinách (týmech). Z důvodu minimalizace kontaktů mezi klienty a jejich zákonnými zástupci probíhají v prostorách SPC v Praze zároveň nejvýše dvě služby pro dva klienty, v prostorách v Rokycanech a ve Smržovce pouze jedna služba pro jednoho klienta. Pokud klient/zákonný zástupce odmítne ambulantní vyšetření v prostorách SPC z vážných důvodů, lze poskytnout online vyšetření. O možnosti online vyšetření rozhodne příslušný speciální pedagog/psycholog po domluvě s klientem/zákonným zástupcem. Online vyšetření se poskytuje pouze po dobu mimořádných opatření. Online vyšetření nejsou prováděna u nových klientů.

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko:

Terapeutické oddělení: Funguje ve standardním provozu a za důkladnějších hygienických podmínek pro veškeré individuální konzultace (vstupní konzultace, terapie, rodičovské poradenství, atd.). Skupinové aktivity (terapeutické skupiny, rodičovská setkání, atd.) jsou v provozu od 25. 5.

Odborné sociální poradenství a Poradna NAUTIS: Veškeré individuální konzultace v ambulantní i terénní formě poskytujeme za důkladnějších hygienických podmínek. Od 18. května umožňujeme oficiálně v opodstatněných případech osobní konzultace v ambulantní i terénní formě. Telefonická poradna se vrací do běžného režimu: ÚT: 9:00 – 17:00 ST: 9:00 – 14:00 ČT: 13:00 – 17:00. Od 25. 5. jsou osobní konzultace možné pro každého, kdo o ně bude stát.

Sociální rehabilitace a podporované zaměstnávání: I v této službě fungujeme ve standardním provozu za důkladnějších hygienických podmínek. Poskytujeme veškeré individuální konzultace v ambulantní i terénní formě.
Denní centrum je v režimu individuálních nácviků (2 klienti, 2 pracovníci, ve dvou oddělených místnostech), od 25. 5. jsou spouštěny skupinové nácviky sociálních dovedností a další kurzy. A také standardní provoz Denního centra.

Volnočasový klub pro dospělé: V rámci volnočasových aktivit pořádáme venkovní akce a výlety do 10 osob a těšíme se na akce s větším počtem osob a aktivity vevnitř (kulturní akce, přednášky, atd.).

Osobní asistence  |  Podpora samostatného bydlení  | Domov se zvláštním režimem: Středisko osobní asistence nepřerušilo provoz ani v období nouzového stavu, i teď poskytuje své služby bez jakéhokoli omezení. Také služba Podpora samostatného bydlení funguje po celou dobu ve standardním režimu, děje se tak i v těchto dnech. Ani v Odlehčovací službě nedošlo v nouzovém stavu k omezení provozu, odlehčovací službu poskytujeme standardně s důrazem na hygienická opatření. Pořádáme i víkendové pobyty, které také probíhají za zvýšených hygienických opatření. V mnohých případech nahrazujeme uzavřené stacionáře. Domov se zvláštním režimem svůj provoz během karantény také nijak nezměnil. I v těchto dnech funguje podle svého stálého harmonogramu.

Mateřská škola | Volnočasové aktivity pro děti a dospívající: Mateřská škola funguje zatím v omezeném provozu, a to od 8:00 do 14:00 hodin. Od června by se provozní hodiny měly postupně prodlužovat až k běžnému provozu. Volnočasové aktivity pro děti a dospívající znovu zahájily svou činnost. Všechny aktivity probíhají ve svých pravidelných časech. Letní příměstské tábory organizujeme v období 13. 7. – 21. 8. 2020 v ZŠ Kunratice na Praze 4, všech 90 vypsaných míst je již obsazených, stále však hledáme personál a případní zájemci se mohou hlásit na emailu michaela.danesova@nautis.cz. Od září 2020 rozšiřujeme naši nabídku volnočasových aktivit do Středočeského kraje! Přihlašování bude spuštěno v červenci na našich stránkách.

Přejít nahoru