Zapojte se do unikátního výzkumu potřeb sourozenců lidí s autismem

Jste sourozencem člověka s poruchou autistického spektra, případně s jakýmkoliv jiným zdravotním znevýhodněním?

Zapojte se do dotazníkového šetření, které se zabývá potřebami sourozenců lidí s autismem, případně jiným zdravotním handicapem. Stačí vyplnit dotazník.

Dotazník vznikl v rámci spolupráce NAUTIS, produkce dokumentárního filmu Ta druhá a Katedry sociologie FF UK. Na základě získaných dat chceme inspirovat konkrétní systémové změny.

Přejít nahoru