Začíná Týden rané péče

I tento rok se zapojujeme do osvětové kampaně Společnosti pro ranou péči.

Jejím cílem je propojit poskytovatele rané péče v České republice a informovat veřejnost i odborníky o existenci služby rané péče a její důležitosti v životech rodin, které vychovávají dítě s postižením.

Letošní již 17. ročník kampaně nese motto „stavíme mosty“. Společnost pro ranou péči se v rámci něj zaměří na posílení povědomí lékařů, především pediatrů, o rané péči. Cílit bude také na zajištění provázanosti rané péče se zdravotnictvím, aby se rodiče k této důležité službě dostali co nejdříve po získání diagnózy.

Přejít nahoru