Výzva! Zapojte se do výzkumu…

Projekt Fyziologického ústavu AV ČR a Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FNM "Význam maternálních autoprotilátek při vzniku poruch autistického spektra" uvítá maminky dětí s PAS, které by se chtěly zapojit.

Přejít nahoru