Vyjádření k současné situaci v České republice

Vyjádření ředitelky NAUTIS k současné situaci v České republice.

Vážení uživatelé našich služeb, milí rodiče, 

v souvislosti s aktuální situací a vyhlášenému nouzovému stavu kvůli epidemii koronaviru bychom vás rádi ujistili, že naše sociální i zdravotnické služby fungují i nadále a jsme připraveni je poskytovat našim klientům. Abychom služby mohli poskytovat v co největším rozsahu i ve dnech nadcházejících, nastavili jsme řadu preventivních a bezpečnostních opatření a velmi vás prosíme o jejich dodržování. V případě, že vy nebo vaše dítě vykazujete příznaky nachlazení, máte horečku či podezření na nákazu koronovirem, navštívili jste v poslední době rizikovou zemi, byla-li vám uložena karanténa, informujte nás o tom před čerpáním služby. 

Poradenské a diagnostické služby nebudeme poskytovat klientům v karanténě či klientům, kteří vykazují známky onemocnění. V případě osobní asistence ale výše popsané případy neznamenají automaticky ukončení služby. Informace nám pomohou se rozhodnout, jakým způsobem budeme dále službu poskytovat či ji na určitou dobu přerušíme. Rozhodovat se budeme vždy společně s našimi klienty či jejich zákonnými zástupci. Budeme zvažovat aktuální míru potřebnosti služby na straně jedné a riziko nebezpečí nákazy pro naše zaměstnance na straně druhé. V nejbližších dnech máme státem přislíbeny účinné prostředky pro ochranu před koronavirem. Vyhneme se poté případnému přenosu nemoci či uvalení preventivní karantény na naše pracovníky, což je pro udržení kapacity služby osobní asistence zásadní okolnost. 

Zcela zásadní je pro nás poskytovat i nadále asistenci klientům, kteří bydlí sami, kde jsme jediným poskytovatelem a kde nepřipadá v úvahu možnost nahradit naši péči péčí osob blízkých. 

Povinnost sledovat příznaky u sebe a vyhnout se rizikovému chování mají samozřejmě i naši pracovníci. O případném výpadku pracovníků a poskytovaných služeb vás budeme průběžně informovat. Dodržujeme zvýšená hygienická opatření (dezinfekce pracoviště, mytí rukou, uvolnili jsme víc místností na čekárny). Všechna pracoviště průběžně dezinfikujeme a s HMP a Středočeským krajem spolupracujeme na zajištění ochranných pomůcek. 

Stručný přehled změn a opatření v jednotlivých střediscích:

Sledujeme aktuální stav a výklady nařízení vlády, instrukce a doporučení ze strany zadavatelů sociálních služeb – o případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím webu a facebooku. Zatím platí, že: 

-Diagnostika, anamnestické konzultace běží standardně dle objednání. V případě zájmu je možné vést anamnestický pohovor či konzultaci prostřednictvím komunikačních aplikací MS Teams.

-V případě zájmu lze využívat i konzultace formou emailu, telefonu nebo komunikačních aplikací MS Teams. Ambulantní nácviky pokračují dle domluvených termínů. V případě rušení ze zdravotních důvodů z vaší strany dočasně nebudeme uplatňovat storno poplatky. Skupinové aktivity (besedy, podpůrné skupiny) – tato setkání na středisku připravujeme podle plánu a o jejich konání či zrušení vás budeme informovat s dostatečným předstihem. Pobyt pro rodiny s dětmi – pobyt plánovaný na přelom března a dubna jsme zrušili z důvodu většího počtu osob, které se pobytu účastní. 

-Terapeutické služby (individuální i skupinové), služba sociální rehabilitace i odborné sociální poradenství (včetně Poradny NAUTIS) běží ve standardním režimu. Pozastaveny jsou zatím jen aktivity volnočasového klubu pro dospělé, který obsahuje návštěvy kulturních a jiných akcí. 

-Volnočasové aktivity pro děti do 15 let – z důvodu uzavření škol, bazénu a tělocvičen se nyní nekonají. Intenzivně pracujeme na náhradním programu, aby se péče o děti mohla rozběhnout co nejdříve. Plánujeme výlety, cvičení v přírodě, možnost využívat uzavřené prostory v souladu s nařízením vlády. 

-Osobní asistence, podpora samostatného bydlení – klientům navyšujeme počet hodin asistence vzhledem k uzavření škol a denních stacionářů, Potřebujete-li navýšit počet hodin osobní asistence z důvodu výpadku školní docházky, kontaktujte ředitele střediska Honzu Šlosárka. Nemůžeme zaručit, že vaši zakázku okamžitě zcela naplníme, ale budeme se snažit. 

-Odlehčovací a celoroční pobytové služby (chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem) běží zatím beze změny. 

-Speciálně pedagogické centrum. Vzhledem k uzavření škol nyní nahrazujeme náhledy ve školách ambulantními činnostmi (tzn. zejm. speciálně pedagogickými a psychologickými vyšetřeními) tak, abychom po otevření škol zvládli všechny zákonem dané náhledy a konzultace ve školách a byli připraveni na nový školní rok. Náhledy v mateřských školách nerušíme. 

-Mateřská škola NAUTIS ukončila do odvolání svůj provoz.

-Liberecká pobočka (poradenství, terapie) ukončila na 14 dní svůj provoz z důvodu povinné preventivní karantény svých zaměstnanců.

-Osvětové akce plánované ke Dni porozumění autismu (World Autism Awareness Day) se ruší. Určitě si ale tento významný den připomeneme jinak. Dáme vědět. 

Pro aktuální informace sledujte webovou stránku zřízenou Ministerstvem zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz Magistrát HMP zřídil non stop informační linku 800 160 166 určenou nejen seniorům, ale i lidem s postižením. Na této lince je kromě aktuálních informací možné objednat balíčky potravin či hygienických potřeb. 

Děkujeme všem kolegům za ochotu a vstřícnost, s kterou přistoupili k stávající situaci. Vážíme si vašeho nasazení, vaší práce a věřím, že společně zvládneme všechny situace, které nám budoucnost přichystá. 

S jakýmikoliv dotazy či náměty nás neváhejte kontaktovat. Sledujte naše webové stránky a sekce jednotlivých středisek, kde budeme zveřejňovat aktuální informace. 

Děkujeme za spolupráci a buďte hlavně zdraví!

Magdalena Thorová, výkonná ředitelka NAUTIS

Přejít nahoru