Včasná intervence

Hledáme právě Vás?

Poradenský pracovník v rodinách s dětmi s autismem

Hledáme nového člena týmu včasné intervence, který bude poskytovat terénní poradenství rodinám malých dětí s PAS do 7 let v rámci sociální služby rané péče a realizovat individuální nácviky dovedností na středisku NAUTIS.

Náplň práce:

 • pravidelné konzultace s rodiči v místě bydliště rodiny (na území Prahy a Středočeského kraje),
 • vypracování plánu podpory dítěte a rodiny,
 • pomoc rodičům se zaváděním vhodných principů výchovného přístupu k dítěti (úprava prostředí, aktivit a režimu dne, využití vizualizace, motivace, apod.),
 • podpora rozvoje komunikačních dovedností u dětí v raném věku (včetně zavádění metod alternativní komunikace),
 • řešení problémových situací při výchově dítěte,
 • poskytování základní psychosociální podpory rodičům,
 • pomoc při zařazení dítěte do předškolního zařízení a metodická podpora pedagogů v průběhu docházky,
 • konzultace s dalšími odborníky, kteří s dítětem a rodinou pracují,
 • přímá práce s dětmi s PAS v rámci individuálních nácviků dovedností,
 • speciálně pedagogické vyšetření dítěte (zhodnocení schopností a dovedností dítěte, u něhož je diagnostikována porucha autistického spektra).

Nabízíme:

 • různorodou práci s dětmi s PAS a jejich rodiči,
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace,
 • další vzdělávání a odborné supervize,
 • pružnou pracovní dobu,
 • zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, home office),
 • zázemí největšího poskytovatele služeb pro osoby s PAS.

Požadavky:

 • VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika, sociální pedagogika nebo psychologie,
 • praxe v oboru min. 3 roky (praxí se rozumí souvislá pracovní zkušenost s přímou prací s výchovou a vzděláváním dětí s autismem),
 • znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra,
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat,
 • schopnost zvládat techniky podpory rodiny a intuitivního rodičovství, techniky podpory vývoje dítěte v raném věku,
 • organizační a komunikační dovednosti,
 • znalost legislativy v oblasti školství a sociálních služeb (zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláška, školský zákon),
 • absolutorium akreditovaného kurzu specializovaného na výchovu a vzdělávání dětí s autismem výhodou,
 • absolvovaný kurz krizové intervence výhodou,
 • zkušenost s vlastním rodičovstvím výhodou,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou,
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook).

Výše nabízeného úvazku: 0,75 nebo 1,0
Termín předpokládaného nástupu: červen 2023 nebo dle dohody

Místo výkonu práce: Středisko včasné intervence NAUTIS, Písecká 5, Praha 3 + terénní výjezdy do rodin na území Prahy a Středočeského kraje

K přihlášce připojíte

 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti),
 • motivační dopis,
 • kazuistiku dítěte, se kterým uchazeč dlouhodobě pracoval.

Na Vaše případné dotazy rád odpoví Bc. Jan Kouřil, ředitel Střediska včasné intervence
na tel. 604 371 929 či e-mailu: jan.kouril@nautis.cz

Přejít nahoru