Víkendový pobyt pro rodiče a osoby pečující o děti a dospívající s PAS

Pobyt pro pečující o děti a dospívající s PAS bez poruchy intelektu - lektoři: Mgr. Markéta Gregorová, Mgr. Laura Bechyňová.

V rámci projektu „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál pořádá Národní ústav pro autismus (NAUTIS) víkendové pobyty s terapeuticko-vzdělávacím programem pro pečující osoby, které žijí (mají trvalé bydliště) na území hlavního města Prahy. Pečujícími osobami nejsou výhradně rodiče, ale i další osoby, které se na péči podílejí (prarodiče, partneři rodičů apod.) a jejich počet v rámci jedné rodiny není omezen.

Právě teď je možné se přihlásit na první pobyt v termínu 13. – 15. 3. 2020. Jedná se o pobyt pro pečující o děti a dospívající s PAS bez poruchy intelektu – lektoři: Mgr. Markéta Gregorová, Mgr. Laura Bechyňová.

Program pobytu

Na pobytu bude prostor zejména pro sdílení a sebepoznání role rodiče. Zaměříme se na rodičovské kompetence a jejich posílení a prozkoumáme možné obavy o budoucnost dospívajících. Zároveň se budeme věnovat tomu, co jsou pro rodiče náročné situace, jak je zvládají, jak pracují se stresem, odkud čerpají energii a jak si říkají o to, co zrovna oni potřebují. Program bude interaktivní a bude veden zejména diskuzní a nácvikovou formou.

Pátek

16:00 – příjezd, ubytování

17:00-19:00 – organizační úvod, představení programu, seznámení, očekávání

19:00 – večeře

Sobota

9:00-10:30 – období dospívání a dospívající s PAS, s čím se setkáváte u svých dětí vy a s čím se setkáváme u dospívajících v terapeutickém procesu my

10:30-11:00 – pauza

11:00-12:30 – já-rodič, diskuze o vztahu mezi rodičem a dítětem a rodičovských kompetencích

12:30-13:30 – oběd

13:30-16:00 – volný čas (možnost společné procházky)

16:00-17:30 – budoucnost mého dítěte

17:30-17:45 – pauza

17:45-19:00 – zvládání stresu a náročných situací, péče o sebe, nácvik relaxace

19:00 – večeře, neformální posezení (možnost zahrát si bowling)

Neděle

9:00-10:30 – posílení rodičovských kompetencí, autenticita k dětem, nácvik aktivního naslouchání

10:30-11:00 – pauza

11:00-12:30 – reflexe pobytu

12:30 – oběd a odjezd

Přihlášku naleznete ZDE

Více o projektu ZDE

Přejít nahoru