Vánoční přání

Dovolte nám vám poděkovat za vaši přízeň a popřát klidné prožití vánočních svátků.

Vážené dámy, vážení pánové,

ráda bych vám jménem celého Národního ústavu pro autismus poděkovala za vaši přízeň a váš podíl na zkvalitňování života lidí s autismem a jejich blízkých.

Přestože rok 2020 přinesl mnoho výzev, dařilo se nám zachovat stávající nabídku služeb a aktivně reagovat na situaci spojenou s pandemií Covid-19. Díky možnostem v online prostoru jsme mohli nabídnout naše služby i na dálku, rozběhli jsme nový online klub a celý rok jsme vytrvale pracovali na projektu AutismPort, unikátním virtuálním systému včasné intervence a podpory pro rodiny s dětmi s autismem, který plánujeme v brzké době spustit. Ne jenom díky tomu se nám podařilo posílit naše know-how a i v roce 2021 nabídneme kvalitní podporu lidem s autismem a jejich blízkým.

Následující dva roky budou vhodným časem ke spolupodílení se na naší práci. Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila návrh, který umožní soukromým dárcům snížit daňový základ o výši jejich daru až do výše 30 %. Jde zatím o dočasné opatření a reakci na tvrdé dopady pandemie. Podílet se na dobrých věcech se tak stává o to snazší a výhodnější.

Pojďte společně s námi pomáhat světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu i v roce 2021! Přispět snadno a rychle můžete zde.

Právě vaše štědrá podpora, nasazení a činorodost mých kolegyň a kolegů, skvělá práce našich dobrovolníků i radostné úsměvy našich klientů je to, co mi dodává naději do nového roku.

Děkuji vám a přeji jen to nejlepší do roku 2021.

Se srdečným pozdravem,

Magdalena Šubrt Thorová

ředitelka NAUTIS

Přejít nahoru