Světový den porozumění autismu – svítit modře bude Petřínská rozhledna a Národní památník na Vítkově

2. duben byl roku 2007 vyhlášen Organizací spojených národů Světovým dnem porozumění autismu.

Už 12 let celý svět v tento den vyjadřuje podporu lidem s autismem prostřednictvím mnoha osvětových akcí. Ani letos nebude Česká republika výjimkou. Národní ústav pro autismus (NAUTIS) připravil několik aktivit, které si kladou za cíl upozornit na problematiku poruch autistického spektra (PAS). Dominantním prvkem druhého dubna bude modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. V tento den zároveň započne celoroční osvětová kampaň Porozumět autismu 2019, která se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba. Osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti veřejnosti o této diagnóze a na podporu rovných příležitostí pro děti a dospělé lidi s poruchami autistického spektra budou celý rok probíhat v jednotlivých zemích pod koordinací mezinárodních organizací Autism-Europe a Autism Speaks.

2. dubna se po celý den do modrého oblečení mohou obléknout ti, kteří chtějí dát najevo svou podporu lidem s poruchou autistického spektra, své aktivity mohou sdílet například prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem #porozumetautismu2019

V podvečer proběhne na půdě Poslanecké sněmovny slavnostní vyhlášení Cen APLAUS, které jsou udělovány lidem a společnostem usilujícím o zkvalitnění života lidí s PAS.

Po setmění se na podporu lidí s autismem v rámci celosvětové iniciativy „Light It Up Blue“ modře rozsvítí pražská Petřínská rozhledna a Národní památník na Vítkově. Toto zapojení se tak opět promítne na globální mapě modře osvícených míst, např. spolu s Empire State Building v New Yorku, London Eye v Londýně či egyptskými pyramidami.

 „Kolem Světového dne porozumění autismu koordinujeme akce, které jsou zaměřené zejména na osvětu široké veřejnosti, na boření mýtů, které kolem autismu panují, a které ztěžují rodinám už tak náročnou péči. A podeváté zahájíme celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra. Podat světu informace o tom, jaké to je žít s poruchou autistického spektra, se snažíme po celý rok. Osvěta a vzdělávání je významnou součástí naší práce. Většina osvětové činnosti cílí na lidi, kteří se spolupodílí na výchově, vzdělávání a péči o děti i dospělé s autismem, ale i na lidi, kteří sami autismus mají. Ročně proškolíme přes 2 000 odborníků a rodičů, naši kolegové publikují, přednáší, navštěvují zahraniční konference, aby získané poznatky zprostředkovali kolegům v naší zemi,“ přibližuje blízké aktivity ředitelka NAUTIS, Magdalena Thorová.

V souvislosti se dny porozumění autismu pořádá NAUTIS také 8. ročník fotosoutěže O nejlepší fotku v modrém. Účastníci mohou spojit pořízení fotografií s akcí osvětového charakteru (přednáška, setkání rodičů, kulturní akce) během celého dubna. Vyhlášení soutěže proběhne 15. 6. 2019 v rámci NAUTIS FESTu, multižánrového festivalu nejen pro lidi s autismem.

Přejít nahoru