Světový den porozumění autismu je za pár dní. Petřín bude svítit modře.

2. duben je i přes karanténu Světovým dnem porozumění autismu. Petřínská rozhledna se rozsvítí modře.

I přes nouzový stav si Česká republika připomene 2. duben, který byl roku 2007 vyhlášen Organizací spojených národů Světovým dnem porozumění autismu. Celý svět v tento den vyjadřuje svou podporu lidem s autismem prostřednictvím různých osvětových akcí a iniciativ. Národní ústav pro autismus (NAUTIS) z důvodu koronavirové pandemie přesunul osvětové aktivity výhradně do online prostředí. Petřínská rozhledna se však rozsvítí modře.

Dominantním prvkem druhého dubna bude tradičně modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší deficit. Tento den NAUTIS zahájí celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu 2020, která se i letos koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba. 

Připojit se k podpoře Světového dne porozumění autismu může i široká veřejnost. Po celý den se do modrého oblečení mohou i v domácím prostředí obléknout ti, kteří chtějí dát najevo svou podporu lidem s poruchou autistického spektra a své aktivity mohou sdílet prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #porozumetautismu2020

„Kolem Světového dne porozumění autismu obvykle koordinujeme akce, které jsou zaměřené zejména na osvětu široké veřejnosti, na boření mýtů, které kolem autismu stále panují, a které ztěžují rodinám už tak náročnou péči. Letos se musíme omezit na komunikaci prostřednictvím internetu. Ten den přesto zahájíme celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra. Jaký je život s poruchou autistického spektra se budeme snažit přibližovat po celý rok, věříme, že se v brzké době naše aktivity přesunou do reálného života. Osvěta a vzdělávání jsou významnou součástí naší práce. Většina osvětové činnosti cílí na lidi, kteří se spolupodílí na výchově, vzdělávání či péči o děti i dospělé s autismem – tedy hlavně na rodiče, učitele, osobní asistenty či lékaře,“ představuje aktivity NAUTIS jeho ředitelka Magdalena Thorová.

Oproti původnímu plánu neproběhne ani vyhlášení Ceny APLAUS, která je udělována lidem a společnostem usilujícím o zkvalitnění života lidí s autismem. Slavnostní vyhlášení se mělo konat pod záštitou poslance MUDr. Víta Kaňkovského a senátorky Mgr. Šárky Jelínkové na půdě Senátu. Letos tato tradiční událost proběhne pouze online.

Přejít nahoru