Sbírka básní Vnitřní země je na světě, už ji můžete mít doma

Básnická sbírka Vnitřní země je společné dílo dvou mladých lidí, které spojuje autismus, velký talent a schopnost své prožitky vyjadřovat prostřednictvím umění – Woÿty a Emy. Knihu jsme vydali společně s nakladatelstvím PASPARTA.

Básník Vojtěch Jan Kotek tvořící pod pseudonymem Woÿta svou básnickou prvotinu složenou z básní napsaných mezi lety 2011 – 2018 dělí tematicky do tří celků s názvy Světoběžník, Duhová jeskyně a Vnitřní země. Jeho verše jsou pestrou mozaikou snů, fantazií i úvah o životě. Odráží se v nich touha cestovat, poznávat cizí země, láska k přírodě, životu i touha po porozumění, přijetí. Prostřednictvím svých myšlenek umožňuje čtenáři nahlédnout do své „vnitřní země“, nitra člověka na autistickém spektru. Psaní básní je pro Vojtu určitou formou terapie. Sám říká, že verši dokáže lépe vyjádřit své myšlenky a emoce, než by toho byl schopen v běžném hovoru. Díky svým básním tak Vojta poznává svou vlastní identitu a čtenáři vzkazuje, že je „všechno, jen ne bytost bez citu“.

Básně svými obrazy doprovází další talentovaná umělkyně Ema Krátká, pro kterou je umělecká tvorba podobně jako pro Vojtu prostředkem odpoutání, očisty a úlevy.

Příběhy, které Vojta prostřednictvím své tvorby vypráví světu, jsou určeny nejen těm, kteří se rádi nechávají unášet poezií, ale i těm, které zajímá prožívání a myšlenky člověka, jehož osobnost ovlivňuje autismus.

Tvořit Woÿta začal koncem čtvrté třídy, na tento životní moment si dokonce pamatuje přesně: „Mí spolužáci měli zrovna hodinu tělocviku a já (jelikož mě do svých kolektivních her nechtěli), seděl sám u malého stolku na prázdné chodbě. Právě tehdy, právě tam, mě poprvé políbila múza a já začal činit své první „umělecké“ pokusy.“ Těmi byly pohádkově laděné příběhy, které chtěl vyprávět právě spolužákům ze základní školy. Srážka s realitou však byla nekompromisní. „Reakce?  Vysmáli se mi. A já se začal bát svoji tvorbu prezentovat před kýmkoli. Včetně mamky, i když ta mě vždy podporovala a dosud podporuje,“ popisuje Woÿta trnité začátky své umělecké dráhy. Leckdo by to po takové trpké zkušenosti vzdal, Woÿta na své cestě statečně zůstal a psal dál. Do šuplíku. Po pohádkových prvotinách se začal věnovat básním, které píše dodnes. Inspirován je nejčastěji přírodou, někdy i sny nebo úvahami o životě. Básně mu zároveň pomáhají v momentech, kdy se potřebuje vyrovnat s nějakou náročnou situací. „Za tu dobu se můj pomyslný „šuplík“ zaplnil stovkami veršovaných skladeb různých forem a různého charakteru: záznamy snů, výjevy z fantazijních světů, lyrikou reflexivní i přírodní. Psaní příběhů ustoupilo trochu do pozadí, ale dodnes jsem na ně nezanevřel,“ popisuje Woÿta vývoj své tvorby. Poznejte Vojtu a Emu blíž. Nechte jejich tvorbu promlouvat ke svému srdci.

Výtěžek z prodeje knihy putuje do Národního ústavu pro autismus, z. ú. Koupí knihy tak podpoříte terapeutické služby pro lidi s autismem. Knihu za cenu 190,- Kč můžete objednávat ZDE.

Přejít nahoru