Připojte se k průzkum Univerzity v Cambridgi

Sdílíme dva průzkumy, jejichž cílem je prozkoumat politické priority a zkušenosti s řadou služeb v celé Evropě pro osoby s PAS a osoby pečující.

Jste osoba na autistickém spektru či pečující? Nestihli jste se v loňském roce připojit k významnému průzkumu University of Cambridge, o kterém jsme informovali? Stále máte možnost, Váš hlas je důležitý.

Podělte se s námi o Vaše zkušenosti se službami a napište Vaše nápady na změny!

Univerzita v Cambridgi provádí v rámci projektu AIMS-2-TRIALS dvacetiminutový průzkum týkající se zkušeností lidí s autismem a jejich rodin co do přístupu ke zdravotnickým službám, sociálním službám, vzdělání, zaměstnání a terapeutické péči. Zároveň chce porovnat dostupnost služeb a jejich kvalitu na území Evropy i mimo ni. Do průzkumu se můžete zapojit ZDE

V rámci AIMS-2-TRIALS žádá Univerzita v Cambridgi autistickou komunitu o vyplnění tohoto desetiminutového dotazníku, aby tak pomohla určit priority pro zlepšení příslušných politik napříč Evropou. K průzkumu se připojíte ZDE

Děkujeme za vyplnění! Na Vašem hlase záleží!

Přejít nahoru