Přijďte se podívat na naši novou relaxační místnost Snoezelen

12. 12. od 16 do 18 h v našem kunratickém středisku (K Verneráku 1193/4, Praha 4).

Minulý týden jsme místnost slavnostně otevřeli za přítomnosti dárců a partnerů. Má potřebný certifikát a brzy začne pod vedením našich vyškolených kolegyň sloužit dětem s autismem.

A co že to Snoezelen vlastně je a jak taková místnost vypadá? Její název Snoezelen pochází ze spojení holandských slov „snuffelen“ = čichat a „doezelen“ = dřímat. Vyjadřuje tedy přesně to, na co se v místnosti můžete těšit. Pořádnou relaxaci a stimulaci smyslů (mimo jiné právě i čichu) pomocí speciálního vybavení jako jsou bublinkové vodní sloupy, zrcadlové koule, optická vlákna, hudební přehrávač, barevné kotouče, hvězdné nebe, aroma lampa nebo pohodlný nábytek.

Výraz Snoezelen zároveň označuje i terapeutickou metodu, při níž se taková relaxační místnost využívá. Počátky metody najdeme v USA, ale k jejímu zásadnímu rozvoji došlo až v Nizozemí. Slouží k multismyslové stimulaci a zklidnění u osob s různými vývojovými poruchami, autismem, poruchami učení a chování, mentálním a tělesným handicapem, psychickými poruchami, chronickými onemocněními, demencí či poraněním mozku.

12. prosince se na vás budeme těšit.

Přejít nahoru