Pomoc ukrajinským rodinám s dětmi s PAS

Ze strany kontaktních míst, která zprostředkovávají pomoc uprchlíkům, přichází první dotazy na naše možnosti pomoci rodinám s dětmi s autismem, či samotným lidem s autismem, kteří do ČR míří bez opatrovníků.

Situace na Ukrajině nikoho nemůže nechat v klidu. Obrovský stres, který nyní musí zažívat lidé s autismem, jejich rodiny, si nedovedeme představit. Ze strany kontaktních míst, která zprostředkovávají pomoc uprchlíkům, přichází první dotazy na naše možnosti pomoci rodinám s dětmi s autismem, či samotným lidem s autismem, kteří do ČR míří bez opatrovníků.

Dojímá nás ochota a jednoznačný a vstřícný postoj kolegů, kteří nabízí pomoc, zejména tu nyní nejpotřebnější – přímou práci.

Zkušení asistenti nabízí hodiny péče nad rámec svých úvazků, někteří kolegové i vlastní ubytovací kapacity. SPC počítá se spoluprací při integraci ukrajinských dětí s PAS ve školách (školkách), jsme schopni navýšit kapacity dětské skupiny. Kolegové mluvící ukrajinsky nabízí tlumočení.

Máme dobré zkušenosti s rychlostí reakce MHMP z doby covidové, v rychlou a vstřícnou spolupráci věříme i nyní. Čekáme na další informace a konkrétní požadavky ze strany koordinátorů humanitární pomoci.

S velkou pravděpodobností budeme potřebovat pomoc, finanční, materiální a možná i tu personální. Jakmile budeme vědět víc, ozveme se.

Přejít nahoru