Nový koncept výletů střediska osobní asistence

Středisko OA nabízí od ledna 2023 nový program - výlety pro rodiče, klienty a asistenty. Účastní se jich všichni společně a na celý den.

výlet střediska osobní asistence do Kutné Hory

Rodičům výlet poskytne prostor pro vzájemné sdílení, klientům pro společné prožívání, asistentům umožní lépe se vzájemně poznat a všichni dohromady stráví příjemné chvíle.

Tentokrát jsme se vydali do Kutné Hory, kde jsme překročili říčku Vrchlici, vystoupali do protilehlých kopců a prošli staré uličky. Po obědě jsme si dali kávu, nakoukli do sv. Barbory, přičichli k jasmínu a rozkvetlým lípám, zašli si na zmrzlinu, prozkoumali fantastickou vizuální hernu v GASKu (Galerii středočeského kraje) a podvečerním vlakem jsme se příjemně znavení zážitky vraceli domů.

Krásný den to byl.

Děkujeme všem účastníkům expedice za společné veselé chvíle.

Přejít nahoru