Limity a možnosti v komunitě pro lidi s PAS+

Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením lidé se zdravotním postižením nesmějí být „nuceni žít ve specifickém prostředí.“

Podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením lidé se zdravotním postižením nesmějí být „nuceni žít ve specifickém prostředí“ a mají mít zajištěn „přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci“. To se vztahuje i na lidi s poruchou autistického spektra a chováním náročným na podporu (dále PAS+). Přečtěte se celý článek ZDE.

Přejít nahoru