Konference SPC při NAUTIS proběhne 25. dubna 2024

Zveme vás na odbornou konferenci SPC při NAUTIS na téma Vzdělávání žáků s autismem a lehkým mentálním postižením na ZŠ.

Konference Speciálně pedagogického centra a zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při NAUTIS se bude konat 25. 4. 2024 od 9:30 do 16:00 na Jungmannově nám. 753 v Praze. Tentokrát bude tématem konference vzdělávání žáků s autismem a lehkým mentálním postižením na ZŠ.

Těšit se můžete na dopolední debatu odborníků s možností dotazů. Debatu povedou PaedDr. Věra Čadilová a Mgr. Zuzana Žampachová a zúčastní se jí také:

PhDr. Kateřina Thorová, PhD., psycholožka a metodická ředitelka NAUTIS

Mgr. Julius Bittmann, KBT terapeut

Mgr. David Drápela, speciální pedagog, zástupce ředitele Autistické školy v Brně

Mgr. Martin Polenský, speciální pedagog, PASPOINT Brno

MUDr. Vladimíra Bečvářová, psychiatrička

Věnovat se budeme těmto tématům:

  • vzdělávání žáků s PAS a LMP na různých typech škol
  • zařazení do běžných/speciálních škol
  • podpora začlenění do kolektivu
  • společné vzdělávání v běžných školách, efektivní využívání podpůrných opatření
  • hodnocení žáků s LMP
  • výstupy vzdělávání – minimální doporučená úroveň
  • možnosti dalšího vzdělávání a sociální podpory po ZŠ

V odpoledním bloku se představí zástupci běžných i speciálních škol a budou sdílet své zkušenosti se vzděláváním žáků s PAS a LMP.

Program konference

9:30 – 10:00 PaedDr. Věra Čadilová a Mgr. Zuzana Žampachová – Možnosti vzdělávání žáků s PAS a LMP

10:00 – 10:45 Beseda odborníků 1. část

PhDr. Kateřina Thorová, PhD., psycholožka, metodická ředitelka, Národní ústav pro autismus, z.ú.

MUDr. Vladimíra Bečvářová, psychiatrička

Mgr. Julius Bittmann, KBT terapeut, SPC NAUTIS a NAUTIS, z. ú.

Mgr. David Drápela, speciální pedagog, zástupce ředitele Autistická škola Brno, p. o

Mgr. Martin Polenský, speciální pedagog, PASpoint

10:45-11:15 Coffee break

11:15-12:00 Beseda odborníku 2. část, odpovědi na otázky z publika

12-12:45 OBĚD

12:45 – 15:45 Odpolední semináře se zástupci běžných a speciálních škol

15:45 – 16:00 Závěrečné shrnutí a rozloučení

Cena konference:

Při přihlášení do 31. 1. 2024: 3 200 Kč

Při přihlášení do 29. 2. 2024: 3 500 Kč

Při přihlášení od 1. 3. 2024 dále: 3 700 Kč

Přejít nahoru