Cena APLAUS Národního ústavu pro autismus představuje vítěze!

Poprvé za dobu své existence nemohou být laureáti ceny vyhlášeni slavnostně. Tak jako mnoho jiných cen a anket i Cena APLAUS zveřejňuje své vítěze pouze online.

Cena APLAUS, kterou vyhlašuje Národní ústav pro autismus (NAUTIS), je každoročně udělována jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Letošní ročník je již osmý, avšak zcela jiný. Poprvé za dobu své existence nemohou být laureáti ceny vyhlášeni slavnostně. Tento rok se tak mělo stát na půdě Senátu Parlamentu ČR pod záštitou poslance MUDr. Víta Kaňkovského a senátorky Mgr. Šárky Jelínkové. Tak jako mnoho jiných cen a anket i Cena APLAUS zveřejňuje své vítěze pouze online.

Nominován na toto ocenění mohl být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem anebo jehož příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění. Soutěž byla vyhlášena tradičně ve třech kategoriích: jednotlivci (děti a dospělí), organizace a lidé s autismem. Nominace se sešly pouze ve dvou z nich, proto kategorie lidé s autismem letošního vítěze nemá.

„Cenu APLAUS vnímáme zejména jako poděkování společnostem i jednotlivcům za to, co přináší lidem s autismem a jejich rodinám. Je to poděkování za jejich práci, aktivity a snahu zlepšit povědomí o autismu či přispět k lepšímu životu lidí s touto diagnózou,“ říká ředitelka NAUTIS, Ing. Magdalena Thorová.

Vítězkou kategorie JEDNOTLIVCI je paní ŠÁRKA KRPENSKÁ

Šárka Krpenská je matkou dvou synů se zdravotním postižením, starší třicetiletý Jiří má dětskou mozkovou obrnu se středně těžkým mentálním postižením a dysfázii, a v současné době již zcela jasnou, ale nediagnostikovanou poruchou autistického spektra. Mladší pětadvacetiletý Marek má autismus se středně těžkým mentálním postižením a problémovým chováním. Přestože chlapci jsou již dospělí, tak stále potřebují každodenní péči jak v oblasti přípravy stravy, tak v oblasti hygieny, oblékání, doprovodů. Paní Šárka pečuje celý život o syny sama, otec dětí ji opustil, další navazování vztahů vždy bylo negativně ovlivněno péčí o takto postižené syny. Protože je paní Šárka bojovnice, dostudovala si speciální pedagogiku a začala se věnovat dětem s postižením i ve své profesní dráze. Spojila tak své zkušenosti a znalosti z péče o své syny s profesní péčí o ostatní podobně postižené děti a od roku 1995 pracuje jako učitelka – speciální pedagožka ve Speciální ZŠ Daneta v Hradci Králové, která se věnuje dětem s mentálním postižením a postižením více vadami. Zde se již řadu let specializuje na děti s poruchou autistického spektra a kromě péče o děti se snaží být i zkušeným rádcem pro rodiče těchto dětí.

Vítězem kategorie ORGANIZACE se stává projekt KINO V KLIDU

Projekty jako Kino v klidu – tedy přizpůsobení prostředí, které běžně navštěvují neurotypičtí lidé i lidem s autismem – jsou v zahraničí poměrně běžným počinem. Česká republika se tomuto trendu přiblížila před dvěma lety díky skupině mladých žen, kterým přišlo takové opatření jako něco zcela přirozeného a přenesly tento koncept před filmové plátno.

Děti, pro které by mohla být běžná projekce rušivá, nebo by svými projevy mohly ostatní rušit, tak mají možnost trávit pravidelně čas se svými blízkými u aktuálních filmů z běžné produkce. Některé rodiny se díky projektu dostaly společně do kina vůbec poprvé. Být svědkyněmi pokojného chaosu, který při promítání vládne a slyšet nadšené reakce návštěvníků, je nejlepší odměnou pro skupinku žen, které vše dělají ves svém volném čase a zdarma.

Projekce Kina v klidu probíhají za snížené hladiny zvuku s částečným osvětlením, bez reklam a s možností volného pohybu už ve třech kinech v ČR. Jmenovitě za projektem stojí Alžběta Kovandová a Draha Kráčmarová – autorky a hlavní koordinátorky projektu, Ivana Královcová – PR a sociální sítě a Petra Štichová – design a grafika.

Akce byla podpořena Magistrátem hlavního města Prahy.

Vítězům upřímně gratulujeme a děkujeme jim za jejich práci.

Přejít nahoru