8. ročník Ceny APLAUS – nominujte ty, kdo pomáhají lidem s PAS

Nominován může být každý, kdo pomáhá lidem s autismem.

Cena APLAUS se uděluje jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Vyhlašovatelem soutěže je Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Nominován může být kdokoli, kdo se zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhá lidem s autismem anebo jehož příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění. I nad letošním ročníkem převzal záštitu pan poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, tento rok společně se senátorkou Mgr. Šárkou Jelínkovou.

Soutěž se vyhlašuje ve 3 kategoriích: jednotlivci (děti a dospělí), organizace a lidé s autismem.

Nominace se budou shromažďovat do 1. března 2020, následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti zabývající se autismem, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací vítěze každé kategorie. Slavnostní vyhlášení vítězů za účasti všech nominovaných i jejich nominujících proběhne 2. dubna 2020 na půdě Senátu Parlamentu České republiky

„Cenu APLAUS vnímáme zejména jako poděkování společnostem i jednotlivcům za to, co přináší lidem s autismem a jejich rodinám.  Je to poděkování za jejich práci, aktivity a snahu zlepšit povědomí o autismu či přispět k lepšímu životu lidí s touto diagnózou,“ vysvětluje ředitelka NAUTIS, Ing. Magdalena Thorová.

Cena APLAUS také zahajuje každoroční osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. I letošní ročník kampaně získal záštitu primátora hlavního města Prahy, MUDr. Zdeňka Hřiba.

Princip nominací:

  • V písemné formě zašlete krátký příběh člověka nebo organizace, o němž/níž si myslíte, že si zaslouží být nominován/a. Může to být osoba nebo organizace, která se pozitivním způsobem zasadila o pomoc lidem s autismem; samotné osoby s autismem, které přes svoji diagnózu překonávají překážky a věnují se něčemu smysluplnému a pomáhají ostatním, apod.
  • Určete, do které kategorie nominovaní patří a důvod, proč je nominujete.
  • Uveďte kontakt na nominovaného a na sebe jako nominujícího (adresu, telefonní číslo + email).
  • Nezapomeňte připojit informaci o udělení souhlasu nominovaných se zveřejněním jejich příběhů na webových stránkách NAUTIS.cz a v rámci slavnostního vyhlášení.

Podklady zašlete e-mailem na adresu aplaus@nautis.cz nebo na poštovní adresu: Linda Skarlandtová, Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8.

Uzávěrka nominací je 1. 3. 2020

Stejně jako předchozí rok, na slavnostní vyhlášení vítězů budou pozváni všichni nominovaní a také ti, kteří je do soutěže přihlásili.

Přejít nahoru