Veřejné zakázky

Na tomto místě jsou zveřejňovány informace k veřejným zakázkám zadávaným Národním ústavem pro autismus, z.ú.

Výsledek výběrového řízení: Na základě obdržených nabídek byla vybrána nabídka dodavatele UNNI Trading s.r.o., Na Letné 57, 779 00 Olomouc.

Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál“

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 3.9.2019 do 12.00 hod

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách naleznete v dokumentech níže:

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu v rámci projektu Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 (dále jen „OPZ“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek

Příloha č. 2 Krycí list nabídky Nabídka ubytování

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace a Výzvy – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů/základní způsobilosti 

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky dle čl. 13 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy

Výzva k podání nabídek


Upozornění: toto výběrové řízení bylo zadavatelem zrušeno!

Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál“

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 27.8.2019 do 12.00 hod

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách naleznete v dokumentech níže:

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu v rámci projektu Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 (dále jen „OPZ“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek

Příloha č. 2 Krycí list nabídky Nabídka ubytování

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace a Výzvy – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů/základní způsobilosti 

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky dle čl. 13 zadávací dokumentace – Návrh smlouvy


Upozornění: toto výběrové řízení bylo zadavatelem zrušeno!

Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál“

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 8. 7. 2019 do 12.00 hod

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách naleznete v dokumentech níže:

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu v rámci projektu Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 (dále jen „OPZ“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek

Příloha č. 2 Krycí list nabídky Nabídka ubytování

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace a Výzvy – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů/základní způsobilosti

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky dle čl. 13 zadávací dokumentace– Návrh smlouvy


Výsledek výběrového řízení: Na základě obdržených nabídek byla vybrána nabídka pro část II. VZ dodavatele: Olga Šourková, sídlem Filipovská 1676, 286 01 Čáslav.

Pro část III. VZ byla vybrána nabídka dodavatele: Tereza Konvalinová, sídlem Modrokamenná 150, 542 25 Janské Lázně, Hotel Večernice.

Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb  a přechodný pronájem objektu pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál“

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 6.5.2019 do 12.00 hod

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách naleznete v dokumentech níže:

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu v rámci projektu Operační program zaměstnanost 2014 – 2020 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Specifikace objektu pro účely Veřejné zakázky „Část I.“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Specifikace objektu pro účely zakázky „Část II.“

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Specifikace objektu pro účely Veřejné zakázky „Část III.“

Příloha č. 4 Krycí list nabídky Nabídka pronájmu objektu (veřejná zakázka část č. II)

Příloha č. 5 Krycí list nabídky Nabídka ubytování (veřejná zakázka část č. I)

Příloha č. 6 Krycí list nabídky Nabídka ubytování (veřejná zakázka část č.III)

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Doplňková kritéria pro účely hodnocení nabídek ve smyslu čl. 15 odst. 7 Zadávací dokumentace

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace a Výzvy – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů/základní způsobilosti  ve smyslu čl. 12 zadávací dokumentace a ustanovení  § 74 zákona č. 134/2016 Sb.,  ZZVZ

Příloha č. 9 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky dle čl. 13 zadávací dokumentace– Návrh smlouvy

zajištění služeb

Příloha č.10 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky dle čl. 13 zadávací dokumentace– NÁVRH

SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB A O PŘECHODNÉM PRONÁJMU PROSTOR PRO ÚČELY POŘÁDÁNÍ KURZU

Příloha č.11 Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky dle čl. 13 Zadávací dokumentace– Návrh smlouvy

zajištění služeb


Na základě obdržených nabídek byla vybrána nabídka dodavatele Domanský, s.r.o.

Se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9. Další informace naleznete ve Věstníku veřejných zakázek ZDE.

V Praze dne 9. 10. 2018


Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.“

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 9. 9. 2018 včetně.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách a technických specifikacích dodávaných automobilů naleznete v dokumentech níže.

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 1 veřejné zakázky  – „Dodávka 3 osobních automobilů pětimístných s úpravou“

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro pětimístné osobní automobily

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 2 veřejné zakázky „Dodávka 1 osobního automobilu devítimístného s úpravou“

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro devítimístný osobní automobil

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy pro část 1 veřejné zakázky

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy pro část 2 veřejné zakázky

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú. opr“

Příloha č. 8 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.opr“

Příloha č. 9 Krycí list nabídky pro část „1“ veřejné zakázky – „Dodávka 3 osobních automobilů pětimístných s úpravou“
Příloha č. 10 Krycí list nabídky pro část „2“ veřejné zakázky – „Dodávka 1 osobního automobilu devítimístného s úpravou“

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka automobilů pro Národní ústav pro autismus, z.ú.

V Praze dne 30. 8. 2018


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.“

Po posouzení obdržených nabídek bylo výběrové řízení zrušeno a v nejbližší době bude vypsáno nové. Další informace o zrušení výběrového řízení naleznete v dokumentu Oznámení o zrušení zadávacího řízení ke stažení ZDE.

V Praze dne 22. 8. 2018


Ing. Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus, z.ú., vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka automobilů s úpravou pro Národní ústav pro autismus, z.ú.“

Nabídky podávejte poštou nebo osobně na adresu:
Národní ústav pro autismus, z.ú., V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 do 18. 6. 2018 včetně (v případně osobního podání do 13.00).

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky, zadávacích a dalších podmínkách a technických specifikacích dodávaných automobilů naleznete v dokumentech níže.

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro pětimístné osobní automobily
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Technická specifikace a požadavky na provedení automobilu pro část 2
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace – Nákres, vlastnosti a parametry bezpečnostní přepážky pro devítimístný osobní automobil
Příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy pro část 1
Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy pro část 2
Příloha č. 7 Zadávací dokumentace veřejné zakázky část 1
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace veřejné zakázky část 2
Příloha č. 9 Krycí list nabídky pro část 1
Příloha č. 10 Krycí list nabídky pro část 2

V Praze dne 31.5.2018

Přejít nahoru