Porozumět autismu

Kampaň POROZUMĚT AUTISMU už 9. rokem poukazuje na fakt, že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění.

POROZUMĚT AUTISMU 2023

I v roce 2023 se NAUTIS zapojil do celosvětových osvětových aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o autismu ve společnosti. Tato mezinárodní osvěta se váže ke Světovému dni porozumění autismu, který již tradičně připadá na 2. dubna. Se začátkem dubna je spojen i start osvětové kampaně Národního ústavu pro autismus s názvem POROZUMĚT AUTISMU. Kampaň jako obvykle trvá až do konce roku. Její součástí jsou mimo jiné zajímavé články a rozhovory na našem osvětovém a informačním portálu AutismPort.

Letošní kampaň má název Svět s autismem není černobílý. Autorkou jejího vizuálu je Alena Nejedlá, výtvarnice, autorka komiksů Neviditelná Poppy a žena s Aspergerovým syndromem. Některé z příběhů Poppy jsou inspirované jejími vlastními zkušenostmi. Rozhodla se je začít kreslit, aby ukázala, jak náročné mohou být pro autisty situace, které jsou pro většinu lidí obyčejné a přirozené. Chtěla také upozornit na mýty o autismu, se kterými se stále setkává.

O vizuálu, který pro kampaň Porozumět autismu 2023 vytvořila, říká: „Svět není černobílý. Je na nás, jestli chceme vidět barvy a pestrost okolo nás. S autismem je to stejné. Je součástí tohoto světa, lidé s autismem jsou součástí naší společnosti. Svým zpracováním vizuálu jsem chtěla ukázat, že tam, kde je pochopení, empatie a přijetí, svět dostává barvy. Organizace NAUTIS svými službami a svou pomocí lidem s autismem a jejich blízkým otevírá tuto barevnou výseč i pro ostatní. Ráda jsem přispěla vytvořením vizuální podoby do této kampaně a současně ke kulatým narozeninám přeji NAUTISu vše nejlepší.“

I letos byla 2. dubna, tedy na Světový den porozumění autismu, součástí kampaně výzva Vyfoťte se v modrém. Ta spočívá v tom, že motivujeme veřejnost k pořízení fotografií v modrém a jejich následnému zveřejnění na sociálních sítích s hashtagem #porozumetautismu2023. Cílem výzvy je vyjádřit podporu a porozumění lidem na spektru, a to prostřednictvím modré barvy, která je tradičně spojována s autismem.

Oslava 20 let NAUTIS a Světového dne porozumění autismu

Hlavní akce v rámci kampaně POROZUMĚT AUTISMU 2023 se uskutečnila v květnu a byla spojena ještě s jedním pro nás významným datem. NAUTIS totiž bylo 1. dubna 2023 20 let.

20. května 2023 od 13 do 19 hodin jsme naše výročí a Světový den porozumění autismu oslavili ve Velkém mlýně (Löwitův mlýn) v pražské Libni. Partnery akce byly MČ Praha 8 a spolek Velký mlýn. Naše výročí jsme oslavili také s naším dlouhodobým podporovatelem, společností LEGO®, a společně jsme hravou formou upozornili na nutnost vzájemného porozumění a respektu. Součástí oslav byl bohatý program pro děti i dospělé zahrnující například různá hudební vystoupení, představení divadelního souboru Dr.amAS, osvětovou výstavu a kvíz pro děti, simulátor virtuální reality přibližující vnímání světa lidmi s autismem, odpočinkovou zónu Snoezelen, hravé aktivity s kostičkami LEGO® nebo různé workshopy a aktivity středisek NAUTIS.

Udílení cen APLAUS

V tomto roce opět proběhlo udílení ceny APLAUS. Jde o ocenění, které NAUTIS uděluje jednotlivcům, skupinám a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Letos se soutěžilo jen v jedné kategorii s názvem „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem v ČR“.

Bylo možné nominovat kohokoli – jednotlivce, skupinu i oficiální subjekt (firmu, organizaci, nadaci atp.) – kdo v období let 2021-2023 svou činností pomohl lidem s autismem. Obdrželi jsme celkem 11 nominací, z nichž následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybrala tři vítěze. Ti kromě samotné ceny APLAUS získali také poukazy na vzdělávací kurzy NAUTIS nebo na nákup u nakladatelství Pasparta. Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhlo 20. května v rámci oslav 20. výročí NAUTIS.

Letošními výherci ceny APLAUS se stali:

1. místo – Rebel boxing gym Praha
2. místo – Akademie nadání Plzeň
3. místo – Naděje pro děti úplňku, z. s.
Speciální cena APLAUS in memoriam – Jan Šlosárek, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení NAUTIS

Další akce

V rámci naší kampaně Porozumět autismu proběhlo ještě několik dalších akcí:

31. 3. se na PřF UK konala Přednáška klinické psycholožky NAUTIS Kateřiny Thorové na téma Autismus – mýty a fakta. Podívejte se na záznam přednášky.

V sobotu 1. dubna jsme společně s organizací Vlny Štvanice na Vltavě otevřeli novou surfařskou vlnu, která název NAUTIS. Jméno jí vybrali sponzor stavby Pavel Zavadil a jeho kamarád Michal Rozehnal, který má syna Míšu s PAS. Jde o poděkování za odlehčovací péči, kterou poskytujeme rodinám dětí s autismem.

2. dubna se v Kunraticích před radnicí uskutečnilo Vítání jara. Rodiče s dětmi si zde mohli v rámci dílniček střediska volnočasových aktivit NAUTIS společně vytvořit velikonoční výzdobu .

Ve stejný den, tedy také v neděli 2. dubna, se NAUTIS zúčastnil oslav Světového dne porozumění autismu v Ďáblicích v Komunitním centru Vlna Ďáblice.

2. duben – Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, které se organizace Spojených národů rozhodla věnovat tématům spojeným se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejich přirozenou důstojnost.

Návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu přišel o rok později, v listopadu roku 2007, od zástupkyně státu Katar. K jeho odsouhlasení vyzvala Její Výsost šejka Mozah Bint Nasser Al Missned, manželka bývalého emíra Kataru, která se nejen v muslimském světě proslavila coby zapálená aktivistka za demokracii a lepší podmínky a možnosti vzdělávání. Její návrh podpořily všechny členské státy a v prosinci téhož roku byl Valným shromážděním OSN oficiálně přijat. Usnesení o Světovém dni povědomí o autismu se zároveň stalo pobídkou pro všechny členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a intervenci. Vyhlášení tohoto dne také upozornilo na vysokou mírou prevalence autismu u dětí ve všech regionech světa.

První Světový den porozumění autismu byl stanoven na 2. duben roku 2008.

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, různé spolky apod.

Autismus není volba, porozumění ano.

Přejít nahoru