Porozumět autismu

Kampaň POROZUMĚT AUTISMU už 9. rokem poukazuje na fakt, že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění.

POROZUMĚT AUTISMU 2023

I v roce 2023 se NAUTIS zapojí do celosvětových osvětových aktivit zaměřených na zvýšení povědomí o autismu ve společnosti. Tato mezinárodní osvěta se váže ke Světovému dni porozumění autismu, který již tradičně připadá na 2. dubna. Se začátkem dubna je spojen i start osvětové kampaně Národního ústavu pro autismus s názvem POROZUMĚT AUTISMU. Kampaň jako obykle potrvá až do konce roku. Její součástí budou mimo jiné zajímavé články a rozhovory na našem osvětovém a informačním portálu AutismPort.

Letošní kampaň má název Svět s autismem není černobílý. Autorkou jejího vizuálu je Alena Nejedlá, výtvarnice, autorka komiksů Neviditelná Poppy a žena s Aspergerovým syndromem. Některé z příběhů Poppy jsou inspirované jejími vlastními zkušenostmi. Rozhodla se je začít kreslit, aby ukázala, jak náročné mohou být pro autisty situace, které jsou pro většinu lidí obyčejné a přirozené. Chtěla také upozornit na mýty o autismu, se kterými se stále setkává.

O vizuálu, který pro kampaň Porozumět autismu 2023 vytvořila, říká: „Svět není černobílý. Je na nás, jestli chceme vidět barvy a pestrost okolo nás. S autismem je to stejné. Je součástí tohoto světa, lidé s autismem jsou součástí naší společnosti. Svým zpracováním vizuálu jsem chtěla ukázat, že tam, kde je pochopení, empatie a přijetí, svět dostává barvy. Organizace NAUTIS svými službami a svou pomocí lidem s autismem a jejich blízkým otevírá tuto barevnou výseč i pro ostatní. Ráda jsem přispěla vytvořením vizuální podoby do této kampaně a současně ke kulatým narozeninám přeji NAUTISu vše nejlepší.“

Chcete také vyjádřit podporu a porozumění lidem s autismem? Vyfoťte se i letos 2. dubna v modrém, fotografii zveřejněte na sociálních sítích a přidejte k ní hashtag #porozumetautismu2023.

 

Oslavte s námi 20 let NAUTIS a Světový den porozumění autismu

Hlavní akce v rámci kampaně POROZUMĚT AUTISMU 2023 se uskuteční v květnu a je spojena ještě s jedním pro nás významným datem. NAUTIS totiž bylo 1. dubna 20 let.

Přijďte s námi 20. května 2023 od 13 do 19 hodin oslavit naše výročí a Světový den porozumění autismu do Velkého mlýna (Löwitův mlýn) v pražské Libni (U Českých loděnic 40, 180 00 Praha 8-Libeň). Partnery akce jsou MČ Praha 8 a spolek Velký mlýn. Naše výročí oslavíme s naším dlouhodobým podporovatelem, společností LEGO®, a společně hravou formou upozorníme na nutnost vzájemného porozumění a respektu. Vstupné je dobrovolné. Můžete se těšit na bohatý program pro děti i dospělé (konkrétní program upřesníme v průběhu dubna). Čeká vás například:

 • hudební vystoupení
 • představení „Teď mluvím já“ divadelního souboru Dr.amAS
 • osvětová výstava
 • osvětový kvíz pro děti
 • simulátor virtuální reality, který vám přiblíží, jak vnímají svět lidé s autismem
 • odpočinková zóna Snoezelen
 • hravé aktivity s kostičkami LEGO®
 • workshopy a aktivity středisek NAUTIS
 • předání ocenění APLAUS jeho výhercům
 • občerstvení
 • v prostorách mlýna a blízkého studia Alta bude zároveň do 17 hodin probíhat Open House Festival

 

Udílení cen APLAUS

V tomto roce opět proběhne udílení ceny APLAUS. Jde o ocenění, které NAUTIS uděluje jednotlivcům, skupinám a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe. Nominace pro letošní ročník se otevřely 1. března 2023. Letos se bude soutěžit jen v jedné kategorii: „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem v ČR“.

To znamená, že nominovat lze kohokoli – jednotlivce, skupinu i oficiální subjekt (firmu, organizaci, nadaci atp.) – kdo v období let 2021-2023 svou činností pomohl lidem s autismem. Může jít například o iniciátora významného projektu ve prospěch lidí s PAS, pracovníka přímé péče, jehož činnost je pro lidi s autismem významným přínosem, někoho, kdo se věnuje osvětovým, advokačním nebo sebeobhájským aktivitám v oblasti autismu atd. Nominováni mohou být i laureáti ceny z předchozích let, kteří ve své činnosti pokračují.

Nominace zasílejte přes přihlašovací formulář do 15. dubna 2023. Následně porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybere z nominací tři vítěze, kteří kromě samotné ceny APLAUS obdrží také poukazy na vzdělávací kurzy NAUTIS nebo na nákup u nakladatelství Pasparta (hodnota a druh poukazů se liší dle umístění vítězů v soutěži). Vyhlášení vítězů a předání ocenění proběhne 20. května 2023. 

Další akce

Zveme vás na přednášku klinické psycholožky NAUTIS Kateřiny Thorové na téma Autismus – mýty a fakta, která proběhne 31.3. od 17 h na Přírodovědecké fakultě UK (Viničná 7, 128 00 Praha, vstup zdarma). Přednášky se můžete zúčastnit osobně nebo ji lze zhlédnout online na YouTube, kde také později najdete její záznam.

V sobotu 1. dubna otevřeme novou vlnu na Vltavě (ostrov Štvanice 944, 170 00 Praha 7-Holešovice) společně s organizací Vlny Štvanice. NAUTIS má totiž s vlnami společného víc, než by se mohlo zdát. Více se dozvíte přímo na akci, která začíná ve 14 h. Těšit se můžete také na různé vodní i suchozemské aktivity (kajaky, surfy, paddleboardy, jóga, surfskate…).

2. dubna se v Kunraticích před radnicí (K Libuši 7/10, 148 00 Praha) koná Vítání jara. Přijďte si sem s dětmi vytvořit velikonoční výzdobu v rámci dílniček střediska volnočasových aktivit NAUTIS. Dílničky začínají v 11:00, hlavní program ve 14:00. Akce končí v 18:00.

Ve stejný den, tedy také v neděli 2. dubna, se NAUTIS zúčastní oslav Světového dne porozumění autismu v Ďáblicích. Akce se koná od 14 h v Komunitním centru Vlna Ďáblice (Osinalická 1069/26, 182 00 Praha-Ďáblice).

Na podzim, 19. a 20. října, se v prostorách OKsystemu uskuteční již 9. ročník odborné konference AUTISMUS V PRAXI, která se věnuje tématům souvisejícím s problematikou poruch autistického spektra. Konference je určená jak odborníkům z odborníkům, tak rodičům, lidem s autismem i zájemcům z řad široké veřejnosti. Kromě kazuistik budou letos součástí konference i odborné příspěvky. Jejich témata ještě upřesníme.

2. duben – Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, které se organizace Spojených národů rozhodla věnovat tématům spojeným se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006. Jejím účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejich přirozenou důstojnost.

Návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu přišel o rok později, v listopadu roku 2007, od zástupkyně státu Katar. K jeho odsouhlasení vyzvala Její Výsost šejka Mozah Bint Nasser Al Missned, manželka bývalého emíra Kataru, která se nejen v muslimském světě proslavila coby zapálená aktivistka za demokracii a lepší podmínky a možnosti vzdělávání. Její návrh podpořily všechny členské státy a v prosinci téhož roku byl Valným shromážděním OSN oficiálně přijat. Usnesení o Světovém dni povědomí o autismu se zároveň stalo pobídkou pro všechny členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a intervenci. Vyhlášení tohoto dne také upozornilo na vysokou mírou prevalence autismu u dětí ve všech regionech světa.

První Světový den porozumění autismu byl stanoven na 2. duben roku 2008.

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, různé spolky apod.

Autismus není volba, porozumění ano.


NAUTIS vyhlašuje sbírku na pomoc lidem s autismem a jejich blízkým, kteří přicházejí do ČR z Ukrajiny a po náročné cestě potřebují krizovou péči a poradenství.

Přejít nahoru