Ochrana osobních údajů

Informujte se o zpracování a ochraně osobních údajů v naší organizaci.

V Národním ústavu pro autismus, z.ú. respektujeme soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů. V dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů, který je ke stažení níže, shrnujeme, jak nakládáme s osobními údaji klientů, dárců či dodavatelů, příp. jejich zástupců, uchazečů o zaměstnání a další subjektů.

Přejít nahoru