Cena APLAUS

Cena APLAUS se v roce 2022 nebude udělovat.

APLAUS 2023

Tento rok se opět uskutečnilo udílení ceny APLAUS. Toto ocenění NAUTIS uděluje již řadu let jednotlivcům, skupinám a organizacím zasazujícím se o to, aby se lidem s autismem v ČR žilo lépe. Letos se soutěžilo v jediné kategorii s názvem „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem v ČR“.

Nominovaným mohl být kdokoli – jednotlivec, skupina i oficiální subjekt (firma, organizace, nadace atp.) – kdo v období let 2021-2023 díky své činnosti pomohl lidem s autismem. Z celkem 11 nominací naše porota složená ze zástupců NAUTIS, odborné veřejnosti, partnerských organizací, rodičů a lidí s autismem vybrala tři vítěze. Ti byli kromě ceny APLAUS odměněni také poukazy na vzdělávací kurzy NAUTIS nebo na nákup u nakladatelství Pasparta. Vyhlášení vítězů a předávání cen proběhlo 20. května v rámci oslav 20. výročí NAUTIS.

Výherci ceny APLAUS pro rok 2023 jsou:

1. místo – Rebel boxing gym Praha
2. místo – Akademie nadání Plzeň
3. místo – Naděje pro děti úplňku, z. s.
Speciální cena APLAUS in memoriam – Jan Šlosárek, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení NAUTIS


Historie ceny APLAUS

Ročník 2021

Ročník 2020

Ročník 2019

Ročník 2018

Ročník 2017

Ročník 2016


Přejít nahoru