Nový kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

Otevíráme nový kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga s akreditací MŠMT

Otevíráme nový kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

24. 3. – 26. 5. 2023, vybrané pátky a soboty vždy od 9 do 16 h

Akreditace MŠMT ČR v celkovém rozsahu 128 hodin (88 hodin teorie a 40 hodin praxe)

Místo konání: SPC a ZDVPP při NAUTIS, Českolipská 26, 190 00 Praha 9

Cena včetně občerstvení a studijních materiálů: 13 000 Kč.

Lektorské zajištění: Mgr. Julius Bittmann, Mgr. Lenka Bittmannová, PaedDr. Věra Čadilová, Mgr. Nataša Habarta Alešová, Mgr. Lada Chudomelová, Mgr. Kamila Janyšková, Mgr. Lucie Matěnová, PhDr. Dana Míková, Mgr. Alena Perlínová, Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová

Studium je ukončeno:

1) obhajobou písemné práce na dané téma, které bude korespondovat s aktuálním zaměřením asistenta pedagoga (kazuistika žáka, jeho projevy a deficity, účinná podpora, kterou AP poskytuje) nebo na které se asistent pedagoga chce v budoucnu zaměřit (v rámci praxe). Rozsah práce: 7 – 10 stran.

2) závěrečnou zkouškou před komisí.

Po úspěšném absolvování studia obdrží účastník osvědčení s číslem akreditace.

Přejít nahoru