Změny v poradenství rané péče

Rádi bychom více kombinovali standardní terénní konzultace v místě bydliště klientských rodin s jinými formami kontaktu.

V rané péči se dlouhodobě potýkáme s nedostatečnou kapacitou a velmi dlouhými čekacími lhůtami, které se aktuálně dostaly na dobu delší než rok. S ohledem na tuto skutečnost a se záměrem navýšit kapacity naší služby zavádíme od září dílčí změny v poradenství rané péče. Rádi bychom více kombinovali standardní terénní konzultace v místě bydliště klientských rodin s jinými formami kontaktu. Proto oproti současnému stavu umožníme klientům častější ambulantní konzultace na středisku (v rozsahu 1-2 hodin) a také častější online konzultace (obvykle v rozsahu do 1 hodiny). Současně klienti nadále mohou využívat i telefonickou nebo emailovou formu konzultací tak, jako dosud. Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma.

V praxi bude mít každá poradkyně určený pravidelný čas na ambulantní a online služby. Klienti si tak v mezičase mezi terénními konzultacemi budou moct podle potřeby domluvit termín ambulantní, online nebo telefonické konzultace. Od změn si slibujeme možný častější a pestřejší kontakt s klienty, kterým nic závažného nebrání v doplňkovém využívání ambulantní a nepřímé formy kontaktu. Dále díky plánované změně počítáme s navýšením celkového času přímé práce, který věnujeme bezprostředně našim rodičům a dětem. A v konečném důsledku předpokládáme zkvalitnění a větší zacílení služeb pro každou z rodin v naší pravidelné péči.

Další informace ke kapacitám a situaci služeb rané péče v celé ČR můžete získat z výsledků nedávného dotazníkového šetření, které zpracovala Společnosti pro ranou péči.

Přejít nahoru